Prednáška k téme Školská mediácia na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

18.12.2012 20:02

Téme "Školskej mediácie" sme sa venovali aj na vyše hodinom stretnutí s pedagógmi Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Venovali sme sa novým potrebám študentov. Hovorili sme rôznych vplyvoch na správanie študentov. Spájali sme súvislosti z nadhľadu riešenia problémov rodičmi, lídrom školy, kontrolných orgánov. Nezabudli sme ani na najčastejšie predmety sporov v školskom prostredí. Popísali sme prejavy sklupinového myslenia i vplyv emócií na naše správanie a rozhodovanie. Zadefinovali sme si mediáciu, školskú mediáciu. Opísali sme si, čo ovplyvňuje proces mediácie i akú úlohu plní mediátor. 

Lektor: Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Späť