Prezradenie nepríjemných informácií

28.05.2016 21:28

 

Prípadovú štúdiu je vhodné využiť počas tréningových aktivít so žiakmi, ale aj s učiteľmi. Jej cieľom je zadefinovať pocity aktérov v konflikte, diskutovať v skupine o riešeniach. Analyzovať prejavy, ktoré napätie zmierňujú a pomenovať tie prejavy, ktoré riešenie situácie komplikujú.  

Štúdium prípadu

Si žiakom 5. A triedy. Mali ste triednicku hodinu a trochu ste sa na nej zdržali. Tvoja triedna učiteĺka vám povedala, že žiačka z 5. B, ktorú ona doučuje matematiku, sa na osemročné gymnázium nedostane, lebo na tak náročné štúdium nemá. Po vyučovaní sa stretneš so spomínanou žiačkou z 5.B. Opýta sa ťa, čo ste riešili na triednickej hodine, keď si sa tam tak zdržal.

 

Úlohy:

Ako sa zachováš?

Aké pocity majú jednotliví aktéri situácie? 

Ktoré prejavy môžu spôsobovať napätie?

Ktoré prejavy poskytnú riešenia? 

 

Späť