Problémoví žiaci z pohľadu mediátora

26.04.2014 16:33

Problémoví žiaci z pohľadu mediátora bol názov prezentácie, ktorá odznela v druhý deň kongresu Komenium Fórum 2014 v Novom Smokovci (2. február 2014). Jej obsahom bolo zadefinovanie rizikových skupín, analýza konfliktného správania žiaka z pohľadu prejavov správania, príčin a cieľov a s ohľadom na vplyv okolia. 

Príspevok bol súčasťou moderovaného diskusného bloku Problémoví žiaci - mýty, fakty, riešenia. 

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Späť