Problémový žiak v triede - Dnešná škola č. 2/2016

06.11.2016 17:32

 

Každá konfliktná situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne závery. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa na situáciu v kontexte dosahu ďalších osôb v jeho blízkosti, naše závery nemusia viesť k želanej zmene. 

Ak v triednom kolektíve opomenieme dynamiku skupiny, jej vývoj, následná sanácia atmosféry, klímy v triede nemusí byť úspešná. 

Vo všeobecnosti treba pristupovať ku každému problémovému správaniu žiaka či žiakov individuálne. Mali by sme: 

  1. vedieť popísať problémové správanie, jeho prejavy, 
  2. nájsť príčiny rušivého správania,  
  3. definovať, ako by malo vyzerať správanie žiaka, resp. triedy za ideálnych podmienok. 

 

Viac v časopise Dnešná škola č. 2/2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Späť