3. stretnutie - Program rovesníckej mediácie v ZŠ Sládkovičova ako prevencia

19.05.2022 19:44

Štátna školská inšpekcia medzi TOP 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách zaradila aj odporúčanie eliminovať preventívnymi opatreniami výskyt rizikového správania sa žiakov. Ako jednu z účinných stratégii označila zavedenie programu rovesníckej mediácie.

ZŠ Sládkovičova v Ružomberku predvídavo začala program rovesníckej mediácie realizovať ešte v roku 2019. Pandémia plány odložila, ale k preventívnemu programu sa škola vrátila v marci 2022.

Cieľom prvého stretnutie tímu rovesníckych mediátorov bolo vnímať veci z rôznych uhlov pohľadu, rozvíjať schopnosť empatie. Žiaci sa zamerali aj na tréning všímavosti a pozorovania. Pracovali individuálne aj v skupinách. Zvládali rôzne formy rozhodovania, ale aj rozbor argumentov podporujúcich ich tvrdenie.

Druhé stretnutie sa nieslo v znamení zásad, ktoré sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, napr. poznať seba aj spolužiakov, byť dobrým pozorovateľom, vedieť komunikovať pokojne, aktívne počúvať a zmierňovať napätie, vedieť pracovať so sklamaním, vedieť sa rozhodovať.

Rovesnícki mediátori hľadali odpoveď aj na otázku, aký by mal byť rovesnícky mediátor. Zhodli sa na tom, že by mal byť: empatický, pozorný, mal by vedieť aktívne počúvať iných, mal by byť všímavý, mal by vedieť odhadnúť situáciu, mal by byť pokojný, komunikatívny, nemal by odsúdiť niekoho na prvý pohľad, mal by byť láskavý, priateľský, mal by byť dobrým pozorovateľom, mal by byť kľudný, nestranný, nekonfliktný, neutrálny, kladný.

Výstupom z projektu budú zdravšie vzťahy v triedach, vzájomný rešpekt, ale aj riešenie konfliktov cestou zmierovania, dohody.

ZŠ Sládkovičova Ružomberok

 

—————

Späť