Program školskej mediácie v Spojenej cirkevnej škole v Snine

23.03.2018 15:15

 

Cirkevná spojená škola v Snine (Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda) je jedna z tých škôl, ktoré sa rozhodli zaviesť program rovesníckej mediácie ako súčasť kultúry školy. 

Prvé stretnutie s témou školskej mediácie patrilo pedagogickým a odborným zamestnancom školy. Hovorili sme o problémoch,  s ktorými sa učiteľ v rôznych školách stretáva, situáciách, kedy volí obranné mechanimy, ktoré na jednej strane mu pomáhajú prekonávať stavy frustrácie, no na strane druhej môžu pôsobiť aj deštruktívne v dlhodobom horizonte. Hovorili sme o skupinovom myslení, ale aj o pozitívnom prístupe pedagógov k svojim žiakom, kolegom, ak dokážu využívať aktívne počúvanie, pracovať s emóciami, uplatňovať vo väčšej miere spoluprácu ako súťaživosť. Venovali sme sa rôznym uhlom pohľadu na rôzne situácie. Prístup, ktorý učiteľ zvolí v komunikácii so svojimi žiakmi, rodičmi vo veľkej miere ovplyvní ich nazeranie na celú školu, vzťahy v nej, jej klímu a kultúru.

 

Aký je rozdiel medzi vnímaním jednotlivých situácii detskými očami a dospelými? Ako emócie a bariéry v komunikácii ovplyvňujú vzťahy v škole so žiakom, kolegom, rodičom? Prečo máme potrebu hodnotiť druhého, namiesto toho, aby sme ho počúvali? Prečo je konflikt dobrý, ak sa rieši konštruktívne? Prečo je dobré nechať deti riešiť svoje rovesnícke problémy občas po svojom? 

 

Pedagogický tím, ktorý sa stretol v tejto škole, nám umožnil v diskusii pozrieť sa na rôzne pedagogické situácie aj ich očami. Naše ďalšie štyri stretnutia budú venované žiakom, ktorých žiaci, pedagogickí, ale aj nepedagogickí zamestnanci delegujú do úlohy rovesníckych mediátorov.  Skupina rovesníckych mediátorov bude tentokrát zložená zo žiakov základnej školy aj strednej školy. Pre nás, lektorov, bude veľmi zaujímavé pozorovať, aký  model rovesníckej mediácie si osvojí táto škola v tak výnimočnej kombinácii. 

Program realizujeme v spolupráci s Asociáciou mediačných centrier Slovenska.

Dušana Bieleszová, Dagmar Tragalová

 

—————

Späť