Riešenie konfliktov na www.direktor.sk

23.04.2016 11:30

Príspevky k téme riešenia konfliktov 

na www.direktor.sk, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r.o.

aj v časti Riadenie školy - Riešenie konfliktov a prevencia