Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy - Manažment školy v praxi

03.04.2016 12:43

V príspevku pre odborný časopis Manažment školy v praxi, vydavateľstvo Wolters Kluwer, sa venujeme téme rodičovských združení ako dobrovoľných združení rodičov a priateľov škôl z pohľadu ich rôznych podôb fungovania v školách či už na formálnej alebo neformálnej báze. 

V minulosti boli združenia rodičov a priateľov školy (ZRPŠ) chápané ako priestor na získanie informácií od učiteľov o prospechu a správaní detí. Dnes možno vnímať väčšiu snahu rodičov o širšie chápanie pomoci škole. Vznikajú rodičovské združenia, ktoré majú charakter občianskych združení a v otázkach spolupráce majú záujem sa spolupodieľať na vytváraní komunitných škôl. Opísali sme kompetencie rodičovských združení. Uviedli sme príklad návrhu na oficiálnu registráciu rodičovského združenia na Ministerstve vnútra, vzor stanov a poukázali sme na základné pravidlá fungovania RZ ako občianskeho združenia.

"Rodičia potrebujú mať jasné predstavy o kompetenciách rodičovského združenia. Nie vždy a nie všade to možno od rodičov očakávať okamžite. Mnohým chýba reálna skúsenosť s činnosťou občianskych združení, s aktívnym dorovoľníctvom. Potrebujú sa zorientovať v možnostiach spolupráce so školou. Ak nemajú byť rodičovské združenia iba formálnymi zoskupeniami, kde sa rodičia raz štvrťročne stretávajú v triedach, kde si vypočujú informácie o prospechu a správaní svojich detí, môže sa aj vedenie školy stať iniciátorom vzdelávania rodičov v tomto smere. Všeobecné tvrdenia typu: „Rodičia, očakávame vašu spoluprácu, potrebujeme vašu pomoc“, sú na konkrétnu reakciu príliš zaväzujúce, ale na obsah málo zrozumiteľné. Je vhodné klásť požiadavky priamo."

Viac na: www.direktor.sk

 

 

Späť