Rovesnícka mediácia a názory rovesníckeho mediátora

16.04.2016 00:09

 

Každý z rovesníckych mediátorov  do procesu zmierovania konfliktov v triedach vkladá zo seba to najlepšie. Spája ich snaha pochopiť tento svet a pomôcť mu byť lepším. Aj rovesnícki mediátori vedia, že kľúčovou zručnosťou dobrých mediátorov je ich citlivé a trpezlivé vnímanie a pozorovanie toho, čo sa okolo nich deje. Aj oni túžia po zlepšení vzťahov v škole a vedia, že jednou z účinných ciest pomoci je mediácia ...."LEBO FAKT POMÁHA." 

 

Dominik, rovesnícky mediátor ZŠ Záhorácka, Malacky (video po kliknutí na obrázok).

Príspevok odznel aj na III. ročníku Medzinárodnej vedekej konferenie Asociácie mediátorov Slovenska v Modre.

 

Späť