Sebariadenie a manažérska etika - CĎV UK Bratislava

24.05.2021 19:43

 

V objavovaní možností ako uchopiť aj tému riešenia konfliktov v školskom prostredí sme pokračovali aj v čase pandémie. So Soňou Koreňovou (spolulektorkou) a manažérkou vzdelávania CĎV UK Elenou Skalskou sme v mesiacoch február až apríl hľadali a zdá sa, že aj našli (CĎV UK) formu, ktorá v rámci FUNKČNÉHO VZDELÁVANIA vedúcim zamestnancom v školách a školských zariadeniach vyhovuje. Bližšie informácie o vzdelávaní na stránkach Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. 

„Ďakujeme abecede, že nás dala dohromady.....vedeli sme sa zosúladiť, vypočuť rozdielne názory, aj do vážnych tém sme vedeli vniesť humor a odľahčiť ich, aj keď sme z iných škôl....vedeli sme sa obohatiť o pohľady na svoju prácu a na vec z rôznych strán.......ďakujem skupine, že som sa mohla rozvíjať ako facilitátor.“

Zhodnotenie online skupiny pani riaditeľkou v úlohe facilitátorky (aj to si úspešne vyskúšali v svojich skupinách vytvorených tentokrát podľa ABECEDY) potešilo nielen nás, ale najmä členov jej skupiny. 

Časť témy riešenia konfliktov, ich spracovania, zvládania stresových situícií sme preberali v rámci modulu funkčného vzdelávania - SEBARIADENIE A MANAŽÉRSKA ETIKA. Na jeseň chystáme publikáciu k tejto téme, kde už budú zapracované aj zaujímavé postrehy vedúcich zamestnancov. 

Späť