Tréningové aktivity v ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave

31.08.2016 19:20

Seminár a tréningové aktivity realizované pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave boli venované skvalitňovaniu interpersonálnej komunikácie. 

60 pedagógov školy počas dvoch dní diskutovalo o príčinách názorovej rozdielnosti ľudí, spoznávalo vlastné reakcie, ale aj reakcie kolegov na "citlivé" témy. Hovorili o dôležitosti poznávania vzájomných očakávaní. Prostredníctvom hier sme trénovali aktívne počúvanie. Učitelia, vychovávatelia s rešpektom k názorom iných hľadali cesty, ako  reagovať pokojne aj v napätých situáciách, ktoré školské prostredie prináša, ako si udržať nadhľad, zachovať pozitívne myslenie, ako správne "ošetrovať" silu negatívnych emócií a dopriať si odstup v konfliktoch, ktoré pôsobia ako stresujúco. 

Diskutovali aj o tom, ako dôležité je poskytovať si vzájomnú podporu, ale súčasne uchovať si  aj schopnosť vysloviť svoj názor s úctou k oponentovi. Poukázali sme na riziká skupinového myslenia, venovali sme sa aj "čítaniu" neverbálnej komunikácie a sile emócií.

Otvorenosť, úprimnosť a s taktom vyslovené názory učiteľov, vychovávateľov, časté reflexie z archívu pedagogických spomienok počas prvého dňa predznačovali príjemnú a pohodovú tréningovú atmosféru aj druhého spoločného stretnutia :-). 

Dušana Bieleszová

 

Späť