Tréning k riešeniu konfliktov v ZŠ Záhorská Ves

14.10.2016 22:08

Čo ovplyvňuje kultúru školy? Aká by mala byť ideálna klíma školy? Prečo sa nachádzame na križovatke pochopenia, resp. nepochopenia detí? Čo spôsobuje učiteľom najväčšie problémy pri komunikácii s rodičmi?  Ako udržať motiváciu učiteľov? Prečo sme citliví na nespravodlivosť? 

Aj na tieto otázky sme hľadali odpovede spoločne s učiteľmi a vedením ZŠ v Záhorskej Vsi počas tréningu v popoludňajších hodinách. Organizátorom tréningu bolo Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. 

Venovali sme sa aj téme konfliktov - prejavom, príčinám aj reakciám v konfliktných situáciách. Analyzovali sme vývoj konfliktov, jednotlivé štádiá. Hovorili sme o dôležitosti bezpečia v živote každého učiteľa, aj o tom, ako si ho vytvárať. Opísali sme najčastejšie obranné mechanizmy, ktoré pomáhajú prekonávať frustrácie a sú dôležité pre vnútornú rovnováhu človeka. Zároveň môžu skresľovať vnímanie skutočnosti. Venovali sme sa aj skupinovému mysleniu, jej prejavom v pedagogickom tíme. Vysvetlili sme si emócie, ich vplyv na rozhodovanie, ale aj prejavy neverbálnej komunikácie. 

Rozobrali sme si prípadovú štúdiu k téme problémového správania sa žiaka z hľadiska vplyvov spolužiakov, učiteľov, rodičov, aj riaditeľa školy. Opísali sme, aké otázky si je vhodné klásť v rovine popísania situácie, ktorá nám ako učiteľom prekáža, v rovine príčin, aj v rovine cieĺov, ktoré chceme dosiahnuť pri náprave správania. 

Dušana Bieleszová, mediátor

fotografie: archív školy

 

 

Späť