Seminár k téme Kultúra školy a školská mediácia v ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne

23.10.2019 21:55

"Umenie obohacuje duchovný svet každého zúčastneného, tvorcu i príjemcu, cibrí vnímavosť ku kultúrnym hodnotám. Podnecuje ku kultivovanému mysleniu detí a zásadným spôsobom formuje kvalitu medziľudských vzťahov v komunite", píše na webových stránkach školy riaditeľka Základnej umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne, Mgr. Eva Kulhánková.  

Téma zdravej klímy, kultúry školy, ale aj podpory názorovej pestrosti a vzájomnej spolupráce rezonovala v tíme pedagogických zamestnancov počas seminára, ktorý sa dňa 22. 10. 2019 uskutočnil v prostredí ZUŠ.

V rámci aktualizačného vzdelávania už podľa nového zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov hudobníci, výtvarníci, tanečníci, divadelníci, umelci absolvovali vzdelávanie v rozsahu 4 hodín v súlade s potrebami školského zariadenia. 

Súčasťou vzdelávania bol tréning s využitím moderovaných skupinových diskusií, ktoré boli zamerané na prácu so skupinovou dynamikou, zvládanie napätých situácií, získanie prehľadu o možnostiach využívať mediačné zručnosti v práci so žiakmi, ale aj na aktívne počúvanie, konštruktívnu komunikáciu, prácu s rôznymi uhlami pohľadu.

Téma klímy, kultúry školského prostredia, ale najmä vytvárania kvalitných a zdravých vzťahov je pre motiváciu žiaka, jeho inšpiráciu veľmi dôležitá. Aktivity v pedagogickom zbore boli zamerané na pozorovanie prejavov správania, vnímanie rôznych uhlov pohľadu, aktívne počúvanie, prácu s obrannými mechanizmami, prevenciu pred skupinovým myslením, ale aj reflexiu a sebareflexiu.

31.10. 2019

 

Späť