Seminár pre pedagógov v Evanjelickej ZŠ v Bratislave

02.02.2019 15:53

Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Akými aktivitami sa k spomínaným zásadam v rámci programu rovesníckej mediácie dopracujeme? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc pedagogického, resp. odborného tímu v škole? 

Aj takéto otázky sme si Evkou Koprenou, spolulektorkou programu rovesníckej mediácie, kládli na prvom stretnutí tímom pedagogických a odborných zamestnancov Evanjelickej základnej školy na Palisádach v Bratislave. 

Zadefinovali sme a vysvetlili zásady, ktoré nás budú sprevádzať na ceste tréningu budúcich rovesníckych mediátorov tejto školy. 

  • Zastať sa toho, kto to potrebuje - nebyť pasívny vtedy, keď je dôležité poukázať na neprávosť, posilniť pozitívne správanie, alebo zamedziť negatívnemu správaniu.
  • Lepšie spoznať ľudí v tíme - stať sa dobrým pozorovateľom deja, situácie, premýšľať o tom, čo vidíme, neunáhliť sa v úsudku .
  • Vnímať rôzne uhly pohľadu - nesústrediť sa len na formu počutého, ale vnímať aj obsah, pocity.
  • Dôverovať rovesníckej skupine - motivovať rovesníckych mediátorov k využívaniu mediačných zručností, ktoré pomáhajú zmierňovať napätie v školách.
  • Predchádzať skupinovému mysleniu - mať odvahu ísť občas hlavou proti múru, nebáť sa straty komfortnej zony.
  • Pracovať s neúspechom - vedieť sa vyrovnať s neúspechom s pokojom a trpezlivosťou.
  • Vedieť usmerniť konflikt - citlivo, procesne, jasne a vecne previesť napäté vzťahy cestou k zmiereniu. 
  • Vedieť sa rozhodnúť - existuje veľa druhov rozhodovania a výber spôsobu ovplyvňuje výsledok.
  • Byť ľudský - za každých okolností prejavovať voči iným úctou a rešpekt. 
  • Byť zásadový - k prejavom správania sa, kde nie je možné konať s kompromisom, treba konať zásadovo. 

 

Program rovesníckej mediácie bude sledovať tieto vízie: zmierňovanie napätia v triedach - individuálne rozhovory, uvoľnenie napätia, zastanie sa spolužiakaposilňovanie submisívnejšieho správania žiaka, tlmenie snahy presadzovať len jeden názor v triede, zmierňovanie stresu v triede.  Dôležitá je pomoc učiteľom zvládať dynamiku v triede – smerovanie k úrovni spolurozhodovania, tlmočenie súvislostí konfliktných situácií v triede v neprítomnosti učiteľa. 

V Evanjelickej základnej škole na Palisádach v Bratislave  (Evanjelické lýceum) sme mali možnosť spoznať príjemný tím kolegov, ktorým záleží na kvalitných vzťahoch. Zdieľané skúsenosti, aktívne počúvanie, hľadanie spoločných riešení, využívanie argumentácie, ale aj hľadanie kompromisov v rámci naplnenia cieľa v tejto skupine pedagogických a odborných zamestnancov bolo samozrejmosťou. Spätná väzba, ktorá mení únavu na motiváciu, bariéru opatrnosti na otvorenosť, zamyslený pohľad na úsmev a prináša potrebu učiteľov, vychovávateľov prísť na záver k nám a povedať.."bolo to výborné", je pre každého lektora príjemná.  Tešíme sa na ďalších nových rovesníckych mediátorov a ich pohľad na vec.

Dušana Bieleszová, Eva Koprena, 31.1.2019

 

 

 

—————

Späť