Školská a rovesnícka mediácia – jej využitie v školskom prostredí - Právny kuriér

01.04.2016 13:12

 

"Škola je dynamickým miestom, ktoré zanecháva v archíve spomienok každého z nás nezmazateľné stopy. Tie môžu byť pozitívne, ale aj negatívne. Pri kontakte s učiteľmi, ktorí nás učili, môžeme pociťovať vďačnosť, rešpekt, úctu, ale v rovnakej miere si môžeme do života odnášať poníženie, výsmech a strach. To, čomu dáme prednosť, závisí od kvality vzťahu, kultúry prostredia školy, konfliktov, ktoré poznačili naše nazeranie na učiteľov a formovali náš vzťah k vzdelávacím inštitúciám."

 

V príspevku Právneho kuriéra pre školy si kladieme otázku, prečo v súčasnej dobe vnímame konflikty v školách intenzívnejšie. Pozreli sme sa na túto tému z pohľadu učiteľa a zdrojov konfliktných situácií, venovali sme sa rodičom, zmenám v rodinách a ich vplyvu na správanie sa detí v školách. Opísali sme aj nové potreby žiakov.

Školská mediácia je dôležitým nástrojom prevencie a sanácie prostredia, v ktorom prebieha formovanie osobnosti dieťaťa. V tomto kontexte sme definovali školskú mediáciu v jej troch rovinách - ako prizvanie mediátora k riešeniu konfliktov v zmysle platnej legislatívy, z pohľadu ukotvenia želaného modelu riešenia konfliktných situácií v školských dokumentoch a z pohľadu mediácie, ktorá je súčasťou zmeny kultúry školy. 

 

Viac  v príspevku: Bieleszová, D. Školská a rovesníka mediácia - jej využitie v školskom prostredí. In: Právny kuriér pre školy, vydavateĺstvo RAABE.

Späť