Školská mediácia ako jedna z aktuálnych výzviev mediácie

26.04.2014 17:07

Aktuálne výzvy a perspektívy v mediácii - Mediácia v civilnom, obchodnom a trestnom práve bol názov medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila dňa 25. apríla 2014 v Modre. Organizátorom podujatia bola Asociácia mediátorov Slovenska. Takmer 50 prednášajúcich obohatilo toto podujatie aj svojim príspevkom. 

V zborníku, ktorý je výstupom z tohto podujatia, nechýba ani náš príspevok s témou Školská a rovesnícka mediácia ako súčasť preventívneho programu škôl. V ňom sme sa venovali definovaniu školskej a rovesníckej mediácie, príčinam zmien v kvalite vzťahov v prostredí školy, popísali sme vplyv pozitívnych vzťahov medzi dospelými na úspech vzdelávania žiakov a formovanie ich osobnosti.  Upozornili sme sme na dôsledky, ktoré môže priniesť netolerancia k názorom iných, ako aj prehliadaný dosah nesprávneho modelu riešenia konfliktov dospelých na chápanie významu vzťahov deťmi. Opísali sme proces implementácie školskej a rovesníckej mediácie do kultúry školy pod garanciou certifikovaného mediátora ako pomoci učiteľom, rodičom, žiakom v rovine riešenia konfliktov, ale aj v rovine prevencie a sanácie prostredia, v ktorom kvalita vzťahov zohráva dôležitú úlohu.  

Bližšie informácie o programe a prezentujúcich témach 

Fotogaléria - www.amssk.sk

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

Späť