Školské rituály - zdroj istoty a odvahy - Dnešná škola

05.01.2016 23:33

"Bez ohľadu na vek čitateľa, v každom z nás kotvia spomienky, ktoré majú svoje čaro práve preto, že ich sila spočíva v opakovaní, v tradíciách, v rituáloch, ktoré nám dávajú pocit istoty, že vieme, čo bude nasledovať. Nevnímame ich ako bariéru na ceste k slobode a samostatnosti, ale ako zdroj spoľahlivosti dopriať si aj v ná- ročnejších chvíľach pocit ochrany a bezpečia. Tak ako v rodine majú rituály svoje opodstatnenie a sú súčasťou príbehov stále novej generácie dospelých vyrozprávaných deťom, tak aj v prostredí školských komunít plnia svoje významné miesto. V rovnováhe s motiváciou k tvorivosti môžu byť základom budúcej odvahy žiakov robiť slobodné a zodpovedné rozhodnutia prinášajúce zmeny."

 

Viac v časopise Združenia učiteĺov chémie Dnešná škola - škola a príroda 3/2016

Zdroj: https://www.zuch.sk/index.php/casopis

Späť