Školský internát, Bratislava - aktualizačné vzdelávanie

28.08.2020 21:13

MEDIÁCIA ako prevencia konfliktov na stredných školách bol názov prezentácie Bronislavy Švehlákovej, predsedníčky Asociácie rodinných mediátorov Slovenska v rámci porád riaditeľov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja v školskom roku 2019/2020. Cieľom bolo predstaviť riaditeľom škôl projekt tréningových aktivít zameraných na rozvoj mediačných zručností. Mediácia je jednou z najúčinnejších a najefektívnejších spôsobov riešenia konfliktov. Pochopením princípov, výhod a techník budú môcť pedagogickí a odborní zamestnanci stredných škôl identifikovať konflikt, rozoznať manipulatívne techniky, naučiť saa obranné mechanizmy, zlepšiť si sociálne zručnosti. 

Školský internát v Bratislave bol prvým školským zariadením v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý zareagoval na výzvu. Dňa 28. 8. 2020 sa v Školskom internáte v Bratislave uskutočnilo aktualizačné vzdelávanie, ktorého obsahom bolo využívanie mediačných zručností v žiackom aj pedagogickom tíme. Venovali sme sa konfliktom, ktoré sú bežnou súčasťou života, pričom spoločným menovateľom konfliktu je problematická komunikácia a vzájomná nedôvera strán. Tréning mediačných zručností zameraný na pedagogických zamestnancoch je prvým v rade tréningov v celom programe školskej a rovesníckej mediácie a predchádza tréningom rovesníckych mediátorov. Napriek tomu, že rovesnícka mediácia je nezávislá na pedagógoch, pochopenie významu rovesníckej mediácie a podpora projektu pedagogickými zamestnnacami je kľúčová. Preto programu pre študentov predchádza jednorazové stretnutie s pedagógmi a vedením školy. 

V priebehu dopoludnia sme sa venovali aktívnemu počúvaniu, emóciám, skupinovému mysleniu, obrannýcm mechanizmom, ale aj komunkiačným zručnostiam, ktoré sú v práci mediátora veľmi dôležité. Stretnutie sa uskutočnilo formou zážitkového učenia, využili sme prácu v skupine, prípadové štúdie. Pedagogickí zamestnanci veľa diskutovali, tvorili dohody, využívali reflexiu, sebareflexiu. 

Dušana Bieleszová, Dušana Bieleszová (lektorka 1. stretnutia), Aneta Manová, Zuzana Arvayová

Späť