Spojená škola Nižná - rovesnícka mediácia - 2. stretnutie

01.07.2015 15:09

Každá trieda je iná. Stretnutie s ďalšími študentami, tentokrát 2. ročníka Spojenej školy v Nižnej, toho bolo dôkazom. Počas skupinových aktivít chlapci veľmi pohotovo zadefinovali vlastné pravidlá triedy, zmysluplne diskutovali o tom, čo vytvára dobrý tím. Vyjadrili sa aj k prekážkam, ktoré súdržnosť kvalitného tímu ničia. Podĺa nich dobrý tím musí vedieť spolupracovať, musí sa vedieť prispôsobiť. Dobrý tím potrebuje aj disciplínu a trpezlivosť. Nesmie v ňom chýbať niekto, kto ich vedie a ľudia v tíme si musia vedieť nájsť na seba čas. Prekážkou spolupráce sa stáva únava, nedostatok mitovácie, strata dôvery, chýbajúca disciplína a pod. Študenti pracovali v skupinách, radili sa, navzájom sa inšpirovali, diskutovali. V ďalších aktivitách pomenovávali pozitívne a negatívne pocity, uskutočňovali reflexiu nad vlastnými úspešnými aj menej úspešnými dňami v ich živote, poukazovali na vplyv okolností na pocity, postoje. Odpovede dopĺňali vysvetľovaním a argumentovaním. 

Príklad aktivity na zisťovanie postojov

  • Predstav si celý školský rok. Na časovú os zaznač do jednotlivých mesiacov témy, oblasti, pri ktorých žiaci, spolužiaci počas školského roka cítia najväčšie napätie, prípadne kedy hrozia konflikty (písomky, choroby, veľa písomiek,...).

Príklad úloh na prácu v skupinách  - dôvody návštevy školy

  • Prečo chodí do školy študent? 
  • Prečo chodí do školy učiteľ? 
  • Prečo chodí do školy rodič? 

Príklad úloh na prácu v skupinách - vzťahy

  • Ako by mali vyzerať vzťahy medzi spolužiakmi v triede?
  • Ako by mali vyzerať vzťahy medzi žiakmi a učiteľmi?
  • Ako by mal vyzerať vzťah rodiča a učiteľa?
 

 

Späť