Spolupráca na tvorbe programu školskej mediácie v ČR

29.08.2013 12:53

V rámci projektu podporeného ESF  "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost", ktorej realizátorom je EDUCO CENTRUM s.r.o., sme rozbehli lektorskú spoluprácu na tvorbe vzdelávacieho programu a výukových materiálov k témam školskej mediácie. Špecializačný výcvik s názvom Peer mediace a mediace ve školských institucích je súčasťou systému 31 programov celoživotného vzdelávania pre mediátorov. Garantkou celého projektu je PhDr. Lenka Holá, PhD. Programy budú po ukončení pilotáže akreditované na príslušných ministerstvách v Českej republike. 

Viac o projekte na stránke Cesta  k mediaci. 
Späť