Tréning v ZŠ P. Marcelyho v Bratislave pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania UK

08.09.2017 19:07

Pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa uskutočnil na konci augusta tréning pedagogických a odborných zamestnancov Základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave na Drieňovej ulici. 

Témou stretnutia bola Kvalita vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Zamerali sme sa na využívanie mäkkých zručností, dodržiavanie etických pravidiel. Rozobrali sme dôsledky možného zlyhávania učiteľa v tomto procese a ich vplyv na zhoršovanie kvality vzťahov. Zadefinovali sme si aj rizikové skupiny žiakov v kontexte výskytu konfliktných situácií a hľadali možností reagovania pedagogických a odborných zamestnancov na rôzne situáciácie. Využili sme pritom konkrétne prípadové štúdie a prácu v skupinách.

Minuloročná skúsenosť s prácou v tomto dynamickom aktívnom tíme umožnila otvorené diskusie od samého začiatku tréningových aktivít. Zdieľanie skúseností, hľadanie vlastných ciest ako vytvárať a ovplyvňovať kvalitu vzťahu medzi učiteĺom a žiakom sa stali prirodzenou súčasťou ďalších rozhovorov.  

Späť