Stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave a ZŠ Záhorácka v Malackách

27.05.2016 20:44

 

 


"Je dôležité vytvárať zdravé vzťahy v triede, medzi rovesníkmi v ročníku, kamarátmi v škole, neznámymi kamarátmi, ktorí sa môžu stať známymi. Je to skúsenosť, ktorú často oceníme až s odstupom veku. A ak pri tom sprevádzajú učitelia, ktorí hrajú fér, môže byť aj škola príjemným miestom."

Dušana Bieleszová, mediátor

17. mája 2016 sa stretli rovesnícki mediátori ZŠ Záhorácka v Malackách s rovesníckymi mediátormi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. 

Spoločne vytvorili ABECEDNÝ SLOVNÍK EMÓCIÍ:

Napísali list spolužiakom

Hľadali odpoveď na otázku - Aký by mal byť učiteľ modernej doby?

Rovesnícki mediátori analyzovali prípadové štúdie a uvažovali nad situáciami, kedy a či je niekedy povolené klamať.

Rovesnícki mediátori tvorili modelové situácie z hľadiska prejavov, príčin aj pomoci spolužiakom v náročných situáciách, dopĺňali kľúčové vlastnosti, ktoré potrebuje rovesnícky mediátor, aby dokázal predchádzať nepríjemným situáciám.

Príklad: 

 

 

 

 

Späť