Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea v Bratislave

10.11.2019 14:38

V marci 2019 sme začínali s Evkou Koprenou tréning rovesníckych mediátorov na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Vtedy nás jedna zo žiačok prekvapila touto myšlienkou: "Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal: "Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. Čo môže byť pre rovesníckeho mediátora malým krokom? Môže to byť úsmev a budeme o krok ďalej, navyše sa nakazíme dobrou náladou" . Supervízne stretnutie po ôsmych mesiacoch nám umožnilo nahliadnuť do mediačných zručností, ktoré sa stali prirodzenou súčasťou výbavy rovesníckych mediátorov, ale aj tých, ktoré sme si potrebovali pripomenúť. Pre nás to bolo najmä o práci so skupinovou dynamikou tak, aby sa rovesnícki mediátori dokázali vzájomne povzbudzovať k vyjadrovaniu názoru ("Ak chceš, môžeš hovoriť.."), motivovať ("Super si to dala.."), dohodnúť sa ("Zhodli sme sa.."), vyjadrovať sa ("Zvolili sme kompromis..."), ale aj potlačiť rozhodovanie a uplatniť usmerňovanie ("Za našu skupinu to povie vždy niekto iný.."). Supervízne stretnutie sledovalo 3 ciele. Prvým cieľom bolo pripomenúť si prostredníctvom hier, ktoré mediačné zručnosti sú pre rovesníckeho mediátora dôležité, druhým cieľom bolo pripomenúť si zásadu, ktorú treba pri usmerňovaní konfliktu využívať a ako tretí cieľ sme si stanovili zhodnotenie očakávaní od programu rovesníckej mediácie žiakmi v priebehu pol roka od ukončenia tréningových aktivít.

Závery (výber)

Pocity pri konfliktoch: úzkosť, smútok, strach, hnev, žiarlivosť, nadradenosť, škodoradosť, šťastie, zlosť, nenávisť, závisť, zmätok.

Príčina: závisť, nespravodlivosť, šikana, niekto má to, čo ja nemám, keď robím veľa vecí naraz, vybitie silných emócií na ľuďoch, vychvaľovanie sa, povyšovanie sa nad iných, slabosť, vyzerá byť najslabší, rasizmus, je z inej krajiny.

Neverbálne prejavy úcty, tolerancie, rešpektu: úsmev, zdvihnutie palca, potrasenie rukov, objatie, pobúchanie po pleci, kľaknutie si na kolená, podanie rúk, pobozkanie ruky, zdvihnutie rúk, úsmev, objatie, prejavenie úcty, ukázať srdce, zamávať, telepatia, opätovať znak, obdarovať darčekom, očný kontakt, postoj tela, gestikulácia.

Za skvelé postrehy patrí poďakovanie pani učiteľke Šallingovej, ktorá skupinu rovesníckych mediátorov na Evanjelickom lýceu na Palisádach vedie a ktorej usmernenie pomáha ukotvovať získané zručnosti. 

—————

Späť