Medzinárodná vedecká konferencia v Prahe

30.10.2014 00:00

Na 2. ročníku medzinárodnej vedeckej konferencie Zážitková pedagogika - zdroj inspirace v edukační praxi, ktorej organizátorom bola Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA v spolupráci s Univerzitou Śląski v Katowiciach a s Vysokou školou zdravotnickou, nechýbal ani príspevok k aktuálnym témam školskej a rovesníckej mediácie. 

V referáte s názvom Tréningové aktivity peer mediácie a ich význam pre následné riešenie konflitkov medzi rovesníkmi sme sa podelili o praktické skúsenosti z riešenie konfliktov v školskom prostredí. 

Každá škola, školské zariadenie má svoju vlastnú históriu opierajúcu sa o tradície, hodnoty a normy vpísané do školských kroník generáciami žiakov, učiteľov a rodičov, ktorí rokmi vytvárali jej charakter. Príchodom nových ľudí sa minulosť stáva spomienkou a budúcnosť vytvára nové pravidlá, alebo tie existujúce prispôsobí aktuálnym potrebám doby. Kvalitné vzťahy však stále ostávajú dôležitou podmienkou pre správne formovanie osobnosti detí. Ak si uvedomíme, že súčasťou školských príbehov každého žiaka sú aj jeho spolužiaci, tak komunita rovesníkov sa v určitom veku stáva pre nich najprirodzenejším prostredím zdieľania obsahu ich autentických pocitov – pozitívnych, aj negatívnych. Zažiť si skúsenosť zvládnutia problémovej situácie bez aktívneho zásahu dospelej osoby, sa pre ne môže stať výhodou v procese dozrievania ich osobnosti a chápania fungovania dynamiky akejkoľvek skupiny, vrátane tej, ktorej budú súčasťou vo svojej budúcnosti.

Školská a rovesnícka mediácia ponúka riešenia nielen v rovine krízových situácií, ale aj v rovine prevencie a sanácie prostredia, v ktorom prebieha dôležité formovanie osobnosti budúcej generácie dospelých. V príspevku sme opísali proces začleňovania programu peer mediácie do škôl. Venovali sme sa tréningovým témam a uviedli príklady aktivít z praxe.  

Mgr. Dušana Bieleszová, mediátor

 

 

 

Späť