Tréning pedagógov v ZŠ v Jaklovciach

17.09.2017 16:36

Ako sa mení mládež? Čo je pre ňu príznačné v tejto dobe a v konkrétnej lokalite? Ktoré nové zmeny a nové potreby treba vnímať ako klúčové a pracovať s nimi? Kedy vzniká konflikt? Ktoré faktory konflikt ovplyvňujú? Ako zvykneme reagovať na konfliktné situácie? Aké pocity sprevádzajú konflikt? 

Odpovede aj na tieto otázky sme hľadali s pedagógmi ZŠ v Jaklovciach, krásnej dedinke v Hnileckej doline. Na konkrétnych príkladoch sme poukázali na rôzne obranné mechanizmy, ktoré nám pomáhajú prekonávať stavy frustrácie, sú dôležité pre našu vnútornú rovnováhu, majú silu eliminovať deštruktívne účinky nespracovaných emócií. No na druhej strane môžu skresľovať vnímanie skutočnosti. Rozoberali sme aj účinky skupinového myslenia v tíme na proces prijímania rozhodnutí. Venovali sme sa emóciám a ich vplyve na správnosť úsudku v rovnakej situácii pri potrebe súťažiť, konkurovať si a naopak, v situácii, kedy dávame prednosť spolupráci. Opísali sme teóriu štyroch uší Friedmanna Schutza von Thuna. Trénovali sme aktívne počúvanie, diskusie v skupinách, prijímanie konsenzu. Snažili sme sa v konkrétnej situácii hľadať rôzne uhly pohľadu. 

Zaujímavosť: Knižnica v tejto základnej škole, ktorá nesie meno spisovateľky Jany Pronskej, má 4000 kníh a je chráneným pracoviskom. 

"Počas prestávky sme ostali v triede s pani riaditeľkou chvíľku samé. Už ani neviem, o čom sme sa rozprávali, keď povedala „ ..veď poďme medzi učiteľov.“ Odviedla ma do zborovne. Boli tam všetci a zjavne ich naša prítomnosť nevyrušila z rozhovorov, neprekvapila. Pani riaditeľka priložila k stolu ďalšiu stoličku, urobila si kávu a pokračovali sme v rozhovore. Nasledovala moja otázka, či majú učitelia aj vlastné kabinety. Dostala som odpoveď od pani riaditeľky, že majú, ale radšej sa stretávajú v zborovni, kde majú viac príležitostí sa spolu rozprávať."

Treningové stretnutie v kolektíve s dobrými vzťahmi má vždy skôr preventívny charakter, ale o to viac sa človek môže viac dozvedieť, získať novú skúsenosť, nový rozmer toho, ako spolupracujú pedagógovia, ktorým záleží na kvalite vzťahov. 

Dušana Bieleszová

Späť