Tréning pedagógov v ZŠ P. Marcelyho v Bratislave - Centrum ďalšieho vzdelávania UK

02.09.2018 18:53

 

Odhaľovanie šikany a komunikácia s obeťou a vinníkom

"Vaše činy sú váš pamätník." (nápis na egyptskej hrobke)

 

Tretie tréningové stretnutie s pedagógmi v ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave pod hlavičkou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského bolo zamerané na odhaľovanie šikany a komunikáciu s obeťou a vinníkom. 

Spoločne sme hľadali odpovede na otázky, s čím súvisí stúpajúci nárast agresivity v školách (vo všeobecnosti) a čo môže byť jej spúšťačom v nadväznosti na klímu v triede. Pomocou ukážky z filmu Obyčajná tvár sme si objasnili rôzne formy šikanovania, aj spôsob, ako sa s negatívnymi javmi v triede možno vysporiadať. 

Hovorili sme aj o katalyzátoroch neadekvátneho správania sa žiakov, ktoré často vychádzajú priamo od učiteľov. Sporné vety, ktoré nevedomky vedú k podpore agresívneho správania, sme sa snažili preformulovať a vysvetlili sme si aj zásady, ktoré sú pre nulovú toleranciu šikanovania veľmi dôležité. 

Na konkrétnych prípadových štúdiách sme navrhli  vhodný spôsob komunikácie pedagóga s obeťou a vinníkom. Zodpovedali sme si otázku, ktoré stereotypy treba čo najskôr zmeniť, aby sme dokázali minimalizovať šikanovanie v triede.

Ukázali sme si, ako rozdielne možno vnímať tú istú situáciu z rôznych uhlov pohľadu a ako dôležité je byť trpezlivý a dôsledný pri objasňovaní správania sa detí v triede. 

V rámci tréningových aktivít sme využili formu workshopu, ktorý bol zostavený ako rozbor a analýza prípadových štúdií filmu Obyčajná tvár natočeného na motívy bestselleru R. J. Palaciovej.

 

Späť