Tréning preventistov so zameraním na ochranu detí pred násilím (UPSVaR, Považská Bystrica)

30.10.2018 07:16

 

Školské psychologičky, sociálne pedagogičky, špeciálne pedagogičky, výchovné poradkyne - skvelý tím odborníkov škôl a školských absolvoval dvojdňový tréning zručností zameraný na prevenciu pred šikanovaním a nastavenie preventívneho programu zameraného na ochranu detí pred násilím (UPSVaR, Ochrana detí pred násilím, Považská Bystrica). Okrem pozitívnej nálady z konštruktívnej diskusie o náročných témach sme si odniesli aj  presvedčenie, že ak je v našom záujme chrániť deti, potrebujeme mať zdravé vzťahy aj v tíme dospelých. 

Spolupracujúci tím zadefinoval, čo všetko vedie k šikanovaniu. Môže to byť túžba po moci, potreba zvýšenej pozornosti zo strany dospelých, ale aj strach, že dieťa ostane samo v správaní, ktoré sa od určitej skupiny očakáva. Šikanovanie môže byť aj určitým druhom zábavy, môžu k nemu viesť aj zlé vzory zo strany dospelých, kde sa toleruje neúcta, zosmiešňovanie, ponižovanie, ohováranie. Problémom môže byť aj nefunkčné domáce prostredie, agresivita ako vzdor. Súčasťou výbavy problémového správania žiakov môžu byť aj komplexy, resp. neschopnosť nadväzovať vzťahy, či odplata. Šikanovanie sa môže objaviť aj vtedy, ak deti majú autoritatívnych rodičov, ktorí ich vedú k nadradenosti nad inými deťmi. 

Výborná diskusia odznela medzi odbornými zamestnancami škôl aj na tému kľúčových osobností, ktoré môžu pomôcť v situácii, kedy sa cítia na ochranu detí pred násilím osamotení. Takáto osobnosť by mala byť nápomocná, empatická, mala by vedieť vypočuť a poradiť. Mala by byť otvorená a priama, hovoriť aj nepríjemné veci priamo do očí. Mala by hľadať dobro a byť autentická, prejavovať skutočný záujem. Mala by byť spolupracujúca, mala by hľadať riešenia. Odborní zamestnanci by uvítali aj kolegov, ktorí im jednoducho veria, dôverujú.

V rámci tréningových aktivít, ktoré môžu odborní zamestnanci realizovať v prostredí škôl a školských zariadení, sme sa zamerali na aktívne počúvanie, hľadanie rôznych uhlov pohľadu, hľadanie kompromisov, dohody, dôsledné pozorovanie toho, čo sa deje, komunikáciu (verbálnu aj neverbálnu). Trénovali sme rôzne spôsoby rozhodovania a na konkrétnych príkladoch sme si ukázali, že nie je jedno, ako dospejeme k rozhodnutiu. Pozreli sme sa na konkrétne prípadové štúdie z rlznych uhlov pohľadu. Zadefinovali sme si zásady, ktoré sú vhodné v akomkoľvek tíme. 

Práca s odbornými zamestnancami, ktorí vedia jasne pomenovať najvýraznejšie problémy v školskom prostredí, ktoré vytvírajú bariéry zdravým vzťahom, bola veľmi obohacujúca a inšpirujúca. 

Foto: UPSVaR, Považská Bystrica

Spätná väzba

Pani Dušanka, vzhľadom k môjmu veku som si myslela, že už nič iné nemôžem nové získať? Ale vďaka Vám budem sledovať okolie (hlavne to školské, ale aj súkromné ??) s novými poznatkami. Na stretnutie s Vami budem spomínať. Ďakujem Vám a želám všetko dobré vo Vašej práci aj v živote. S úctou Chovancová PXA
 
* Pani Dušana, Ďakujem za podnetný čas. Pre mňa obohacujúci priestor s množstvom stimulov. Oceňujem aktivity, neustály pohyb a dynamiku. Veľká inšpirácia pre mňa, vidieť, ako sa dajú ľahsko, sviežo a moderne aplikovať moderné aspekty doby pri práci s deťmi (gifká – skvelý elegantný nápad). Ako začínajúca psychologička sa stretávam s malým množstvom vhodných metód a nerešpektovaním kolegov. Ste mi inšpiráciou, ako to zmeniť. Ďakujem za Vašu prácu, nech sa Vám darí. Bernardeta 
 
* Ďakujem, už dávno som nebola na vzdelávaní, kde to malo hlavu a pätu. Pochopila som, že veľa vecí, ktoré robím, riešim veľakrát intuitívne a so srdcom sú správne. Ďakujem za sebareflexiu. Zasa niečo nové vyskúšam. Monika.
 
* Som veľmi spokojná. Konečne školenie z ktorého si odnesiem veľa. Hlavne sa zastaviť a zamyslieť nad tým, že každé konanie má nejaký dôvod, že na všetko existujú rôzne uhly pohľadu. A že nie je všetko také, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ešte budem nad tým všetkým dlho rozmýšľať. Ďakujem. 
 
* Ďakujem veľmi pekne. Páčilo sa mi obidva dni. Veľa mi to dalo pri nazeraní na veci „okolo“ mňa. Páčilo by sa mi, keby niečo také absolvovali všetky moje kolegyne. Takéto vzdelávanie by malo byť povinné pre pedagógov, ale aj pre deti. Ďakujem ??
 
* Veľmi zaujímavé, poučné, podnetné. Som veľmi spokojná. 
 
* Školenie sa mi veľmi páčilo. Odporučila by som takéto aktivity aplikovať  do škôl, aby aj žiaci začali vnímať niektoré situácie z viacerých uhlov pohľadu. Výborné postrehy z filmov. Prijala by som ešte konkrétne riešenia prípadov zo školských lavíc.
 
* Chcem veľmi pekne poďakovať za veľmi príjemné, podnetné dva dni, ktorá ma obohatili o veľa nových skúseností, nové informácie, možno aj potvrdenie možností, informácií, kde som nemala istotu. Cez aktivity, ktoré sme prešli až po úžasnú skupinu všetkých odborníkov. Veľa úspechov. Ďakujem. 
 
* Ani neviem, ako začať, bolo to úžasné a veľmi poučné. Znovu dnes, keď sme išli na obed, som povedala, zhodnotila, ako veľmi ma teší, baví práca v škole, s deťmi, ako veľmi som motivovaná po takýchto stretnutiach a aké sú inšpirujúce. Veľmi som bola vďačná za Vaše povzbudivé slová, motiváciu a optimizmus, s ktorými pochádzate. Ďakujeme, bolo to úžasné ??. D. Inakynová, školský psychológ
 
* Zažila som 2 krásne dni s milými ľuďmi a načerpala som nové inšpirácie pre moju prácu a hlavne cítila som sa výborne. Veľké ďakujem. 
 
* Bolo to pre mňa obohacujúce. Zo stretnutia som si zobrala, že sa treba pozerať na problém z viacerých uhlov pohľadu. Zistila som nové kontakty a určite sa rada pridám do skupiny na fb. Zaujala ma aj kniha, ktorú ste nám priniesli. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Prajem vám veľa pracovných a osobných úspechov.
* So vzdelávaním som veľmi spokojná. Pomohlo mi zamyslieť sa nad rôznymi otázkami, ktoré riešim v práci aj v súkromnom živote. Som veľmi rada, že som tu mohla byť, spoznať nových ľudí. Prinieslo mi to aj veľa nových možností práce so žiakmi, ktoré môžem realizovať v škole. Ďakujem Vám za tieto 2 dni, ktoré som tu mala možnosť stráviť. 
 
* Boli to veľmi kvalitne strávené dva dni. Ďakujem za množstvo podnetov a aktivít použiteľných v praxi a tiež zrozumiteľné vysvetlenie teórie. Cítila som sa tu veľmi príjemne, bolo veselo. Je skvelé, že sa môžeme ako odborníci stretnúť, vymeniť si skúsenosti z praxe a kontakty, viac sa spoznať. 
 
* Určite jedno z najzaujímavejších zážitkových stretnutí. Ocenila som hlavne konkrétne aktivity použiteľné v praxi s deťmi. Zaujímala by ma aj štruktúra sedení s deťmi, aké aktivity...Možno do budúcna ešte nejaké pokračovanie by určite potešilo ??. Ďakujem za znovu dobitie bateriek. G. 
Pani Dušanka, vzhľadom k môjmu veku som si myslela, že už nič iné nemôžem nové získať. Ale vďaka Vám budem sledovať okolie s novými poznatkami. Na stretnutie s Vami budem spomínať. Ďakujem Vám a želám všetko dobré vo Vašej práci aj v živote. 
 
Pani Dušana, ďakujem za podnetný čas. Pre mňa obohacujúci priestor s množstvom stimulov. Oceňujem aktivity, neustály pohyb a dynamiku. Veľká inšpirácia pre mňa, vidieť, ako sa dajú ľahko, sviežo a moderne aplikovať moderné aspekty doby pri práci s deťmi (gifká – skvelý elegantný nápad). Ako začínajúca psychologička sa stretávam s malým množstvom vhodných metód a nerešpektovaním kolegov. Ste mi inšpiráciou, ako to zmeniť. Ďakujem za Vašu prácu, nech sa Vám darí. 
 
Ďakujem, už dávno som nebola na vzdelávaní, kde to malo hlavu a pätu. Pochopila som, že veľa vecí, ktoré robím a ktoré riešim veľakrát intuitívne a so srdcom, sú správne. Ďakujem za sebareflexiu. Zasa niečo nové vyskúšam. 
 
Som veľmi spokojná. Konečne školenie z ktorého si odnesiem veľa. Hlavne sa zastaviť a zamyslieť nad tým, že každé konanie má nejaký dôvod, že na všetko existujú rôzne uhly pohľadu. A že nie je všetko také, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Ešte budem nad tým všetkým dlho rozmýšľať. Ďakujem. 
 
Ďakujem veľmi pekne. Páčilo sa mi obidva dni. Veľa mi to dalo pri nazeraní na veci „okolo“ mňa. Páčilo by sa mi, keby niečo také absolvovali všetky moje kolegyne. Takéto vzdelávanie by malo byť povinné pre pedagógov, ale aj pre deti. Ďakujem
 
Veľmi zaujímavé, poučné, podnetné. Som veľmi spokojná. 
 
Školenie sa mi veľmi páčilo. Odporučila by som takéto aktivity aplikovať  do škôl, aby aj žiaci začali vnímať niektoré situácie z viacerých uhlov pohľadu. Výborné postrehy z filmov. Prijala by som ešte konkrétne riešenia prípadov zo školských lavíc.
 
Chcem veľmi pekne poďakovať za veľmi príjemné, podnetné dva dni, ktorá ma obohatili o veľa nových skúseností, nové informácie, možno aj potvrdenie možností, informácií, kde som nemala istotu. Cez aktivity, ktoré sme prešli až po úžasnú skupinu všetkých odborníkov. Veľa úspechov. Ďakujem. 
 
Ani neviem, ako začať, bolo to úžasné a veľmi poučné. Znovu dnes, keď sme išli na obed, som povedala, zhodnotila, ako veľmi ma teší, baví práca v škole, s deťmi, ako veľmi som motivovaná po takýchto stretnutiach a aké sú inšpirujúce. Veľmi som bola vďačná za Vaše povzbudivé slová, motiváciu a optimizmus, s ktorými pochádzate. Ďakujeme, bolo to úžasné . 
 
Zažila som 2 krásne dni s milými ľuďmi a načerpala som nové inšpirácie pre moju prácu a hlavne cítila som sa výborne. Veľké ďakujem. 
 
Bolo to pre mňa obohacujúce. Zo stretnutia som si zobrala, že sa treba pozerať na problém z viacerých uhlov pohľadu. Zistila som nové kontakty a určite sa rada pridám do skupiny na fb. Zaujala ma aj kniha, ktorú ste nám priniesli. Ďakujem a teším sa na ďalšie stretnutie. Prajem vám veľa pracovných a osobných úspechov.
 
So vzdelávaním som veľmi spokojná. Pomohlo mi zamyslieť sa nad rôznymi otázkami, ktoré riešim v práci aj v súkromnom živote. Som veľmi rada, že som tu mohla byť, spoznať nových ľudí. Prinieslo mi to aj veľa nových možností práce so žiakmi, ktoré môžem realizovať v škole. Ďakujem Vám za tieto 2 dni, ktoré som tu mala možnosť stráviť. 
 
Boli to veľmi kvalitne strávené dva dni. Ďakujem za množstvo podnetov a aktivít použiteľných v praxi a tiež zrozumiteľné vysvetlenie teórie. Cítila som sa tu veľmi príjemne, bolo veselo. Je skvelé, že sa môžeme ako odborníci stretnúť, vymeniť si skúsenosti z praxe a kontakty, viac sa spoznať. 
 
Určite jedno z najzaujímavejších zážitkových stretnutí. Ocenila som hlavne konkrétne aktivity použiteľné v praxi s deťmi. Zaujímala by ma aj štruktúra sedení s deťmi, aké aktivity...Možno do budúcna ešte nejaké pokračovanie by určite potešilo. Ďakujem za znovu dobitie bateriek. 
 
Späť