Úloha školy v procese rozpadu rodiny - prednáška JUDr. D. Tragalovej

22.09.2017 20:22

"V rámci projektu "Rovesnícka mediácia ako preventívny program v boji proti kriminalite mládeže", ktorý realizuje ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách a za finančnej podpory Rady vlády SR pre prevenciu kriminality so spoluúčasťou Združenia rodičov, sa pedagógovia školy zúčastnili prednášky JUDr. Dagmar Tragalovej. Právnička, mediátorka a lektorka akreditovaných vzdelávacích programov, ktorá sa  špecializuje na oblasť rodinnoprávnych sporov, učiteľom tejto školy profesionálne, no pútavo a s praktickými radami odprezentovala, čo prináša deťom rozvod a rozchod ich rodičov, aké sú možnosti úpravy zo zákona, čo má obsahovať rodičovská dohoda, čo si všímať na deťoch v tomto pre nich náročnom období, ako možno v školstve využiť služby mediátoraa, či možnosti spolupráce školy s inými subjektami." 

Katarína Písečná, zástupkyňa riaditeľa

"Škola nie je len vzdelávacia inštitúcia, ale vo veľkej miere sa podieľajú učitelia aj na výchove našich deti, ktoré trávia v škole väčšinu svojho dňa. Učiteľ je častokrát akýmsi mediátorom, ktorý pomáha riešiť konflikty nielen medzi žiakmi navzájom, ale neraz aj medzi kolegami. Vo vzťahu k deťom by mal stáť vždy na strane dieťa a byť nestranným voči rodičom. Preto je dôležité vedieť, aký je obsah rodičovských práv a povinnosti, s akými formami úpravy styku sa môže stretnúť, čo prežíva dieťa v čase rozvodu alebo rozchodu rodičov a čo môže škola urobiť pre rodinu aby jej pomohla prekonať toto zložité obdobie pre jej všetkých členov", hovorí Dagmar Tragalová

Späť