Vytváranie systému včasného varovania pred krízou - Manažment školy v praxi 7-8/2015

15.08.2015 19:38

Ďalší príspevok k téme školskej mediácie uverejňujeme v odbornom časopise Manažment školy v praxi č. 7- 8/2015 a v aplikácii pre manažment škol direktor.sk. 

 

"V čase, kedy problémy ešte nie sú tak zjavné, kedy si škola zažíva úspech, prichádza často v jej vývoji k negatívnym javom. Nebezpečným pre riaditeľa školy v tomto období sa ukazuje pocit sebauspokojenia. Pedagógovia pripravujú tradičné aktivity, mnohé z nich sa stávajú rutinnou záležitosťou. Prestávajú vnímať nové príležitosti, trendy, podceňujú vplyv rýchlo sa meniacej doby na formovanie názorov rodičov, myslenia detí, nevnímajú roztvárajúce sa nožničky sociálno-ekonomických rozdielov, resp. dôsledky, ktoré prinášajú, považujú za bezvýznamné. Strácajú schopnosť nadhľadu, majú skreslené vnímanie. Uzatvárajú sa pred okolitým svetom, ktorý by mohol, okrem ponúkaných možností, odkryť aj slabiny riadenia a manažovania škôl."

 

V článku sa venujeme dôležitosti prijímania spätnej väzby. Popisujeme spôsoby získavania spätnej väzby v internom prostredí školy a z externého prostredia. Definujeme možné príznaky blížiacej sa krízy aj v zdanlivo pokojných vodách škôl. Ukažeme jednu z možností, ako pripraviť akčný plán školy, kde dôležitou je dôležitou podmienkou, nájsť v tíme kľúčových ľudí s pocitom naliehavosti, ktorí vidia nové príležitosti a vedia ich aj správnym spôsobom uchopiť. Venujeme sa potrebám 3 cieľových skupín - žiakom, učiteľom a rodičom a na príklade konkrétnych aktivít naznačíme východiská pre tvorbu zmien. V tretej časti príspevku sprevádzame lídrov škôl vytváraním systému včasného varovania pred krízou. Opisujeme dôležité zásady v procese prijímania zmien. A ukazujeme možnosť, ako treba pracovať s negatívnymi ľuďmi. 

 

"Ako na hojdačke, raz sme hore a raz dole. Neplatí to len v súkromnom živote, ale aj v tom školskom. História mnohých škôl je poznačená obdobím úspechov, kedy v pamäti lovíme príjemné zážitky, rozprávame úsmevné príbehy a v spomienkovom optimizme z dôb minulých vyslovujeme čarovnú vetu: „Keby sa čas dal vrátiť späť.“ Našťastie, čas sa vrátiť späť nedá, ale ponúka nové príležitosti, nové príbehy a nové spomienky. Je na každom z nás, či im dáme šancu rásť, či si pripustíme, že cesta na vrchol je o zdolávaní prekážok, kladení si cieľov a neustáleho hľadania novej inšpirácie aj v školskom prostredí."

 

Zdroj: 

 

Späť