Workshop I. - Školská mediácia - Poprad

23.05.2019 19:35

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.


Workshop I. ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA bol zameraný na školskú mediáciu a prácu mediátorov s pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami škôl a školských zariadení, ktorá zvyčajne predchádza tréningovým stretnutiam s rovesníckymi mediátormi. 

Cieľovou skupinou workshopu boli mediátori zapísaní v Zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorí sa venujú alebo chcú venovať školskej a rovesníckej mediácii zameranej na riešenie konfliktov v školách. 

Cieĺom bolo ponúknuť mediátorom náhľad do prostredia škôl a školských zariadení, náhľad do oblastí, ktoré v rámci riešenia napätých vzťahov môžu byť súčasťou využívania ich mediačných zručností. 

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.


Načrtli sme si obsahové zameranie tém, ktoré môžu byť súčasťou prednášok, workshopov a seminárov mediátorv v skupine pedagogických a odborných zamestnancov. Hovorili sme aj o účinných metódach a formách prezentovania mediácie a mediačných zručností. Upozornili sme na množstvo didaktických zásad, ktoré je vhodné v práci  mediátora v školskom prostredí využívať. 

Dagmar Tragalová: "Dnes sme absolvovali Workshop I Školská mediacia, ktorý priblížil našim účastníkom prostredie v školách, aby vedeli v čom tkvie jeho špecifikum. Práca s pedagogickým tímom predchádza práci s rovesnickymi mediatormi. 

Fotka Asociácia Mediačných Centier Slovenska.

Bolo to náročné, množstvo informácií bude potrebné utriediť, ale veríme, že aj táto časť workshopu splnila sledovaný cieľ: vyškoliť školských mediatorov, ktorý by vedeli pomôcť školám pri riešení konfliktov vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Tešíme sa na druhu časť už teraz."

Lektori:     Mgr. Dušana Bieleszová - školská mediátorka
                     JUDr. Dagmar Tragalová - mediátorka

Foto: Archív Asociácie mediačných centier Slovenska.

Späť