Workshop - Školský internát Ružomberok

14.02.2013 13:22

Prostredie stredoškolských internátov ponúka priestor na realizáciu voľnočasových aktivít. Zároveň prináša aj rôzne témy na diskusie medzi mladými ľuďmi. Silne prežívané emócie (pozitívne i negatívne), názorové rozdiely, výkyvy nálad, vyrovnávanie sa s novou životnou rolou študenta mimo prostredia domova smeruje v niektorých prípadoch k potrebám usmernenia zo strany vychovávateľov, ak dôvera našla vo vzťahu študent - vychovávateľ opodstatnenie. O tom, že aj vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec má potrebu rozmýšľať v rovine zmien, ktoré prináša doba, chce porozumieť mladej generácii a zorientovať sa vo vlastných potrebách a očakávaniach, som mohla presvedčiť aj na štvorhodinovom workshope 8.2.2013 pre vychovávateľky Školského internátu Ružomberok. 

Venovali sme sa zmenám v potrebách študentov, najčastejším predmetom sporov v školskom prostredí. Hovorili sme si o vývoji konfliktov, jeho štádiách, vplyve emócií a obranných mechanizmoch, ktoré používame. Pozornosť sme venovali i téme stresu v prostredí školského internátu. Hovorili sme o potrebe rozdielnosti v dnešnom svete pri zabezpečovaní rovhováhy a zachovania kritického myslenia. A zároveň neobišli sme ani dôležitú úlohu formovania tímu.

Lektor: Mgr Dušana Bielezsová, mediátor

Referencie: Pravdu povediac, netušila som čo ma čaká, ale v konečnom dôsledku som bola milo prekvapená. Celé školenie prebehlo veľmi rýchlo, bolo zaujímavé a pútavé. Aktivity školenie len spestrilo a oživilo. Môj celkový dojem je veľmi pozitívny a som otvorená aj ďalším takýmto školeniam. Čo sa týka nášho pedagogického tímu, tak si myslím že každá z nás sa v niečom našla a posunulo nás to ďalej.  Ďakujem za Váš čas a poskytnuté školenie, ktoré ma opäť niečo nové naučilo. Mgr. Lenka Maslová, ŠI Ružomberok

 

 

Späť