Dôležité otázky pre analýzu problémového správania žiaka

23.03.2015 08:36

Ku každej konfliktnej situácii treba pristupovať individuálne. Treba zvážiť existujúci stav, hľadať jeho príčiny a zadefinovať si želaný stav nielen v rovine "problémového" správania žiaka, ale treba si klásť otázky smerujúce k správaniu jeho spolužiakov, rodičov, učiteľov, aj riaditeľa školy. Každý, aj zdanlivo rovnaký problém v rozdielnom prostredí môže vygenerovať rôzne riešenia. Pri riešení konfliktu je vhodné položiť si otázky: 

  • Ako konflikt ovplyvňuje správanie a konanie všetkých zainteresovaných osôb? 
  • Čo je príčinou nežiaduceho správania? 
  • Aký želaný stav chcú aktéri konfliktu dosiahnuť a ako ho môžu dosiahnuť?
 
Späť