Zdieľanie v rovesníckej komunite

02.06.2012 19:23

 

Súčasťou školských príbehov každého žiaka sú ich kamaráti. Bez ohľadu na to, aký konflikt deti prežívajú, bude pre nich komunita rovesníkov v určitom veku najprirodzenejším prostredím zdieľania pocitov, myšlienok, názorov. Snaha uplatniť sa, pociťovať dôležitosť významu, je im vlastná.

Každé z nich disponuje množstvom pozitívnych vlastností, ktoré môžu byť stavebným materiálom pre úspešné pôsobenie v rôznych sférach života. Niekto už od útleho veku udivuje okolie svojimi matematickými schopnosťami, no samotárskym spôsobom života vysiela signál túžby po individualizme. Sú deti, ktoré majú dar rozveseľovať iných a popri nich vyrastajú hĺbaví a skúmaví rovesníci, ktorí obdivujú ich spontánnosť a tešia sa z ich optimizmu. Sú tiež deti, ktoré v napätých situáciách majú intuitívnu potrebu procesne zasiahnuť a zmierniť tak napätie v tíme

Chápanie rozdielnosti, vzájomnej odlišnosti môže ktorékoľvek z týchto detí priviesť ku konfrontáciám, ktoré často prerastajú do otvorených konfliktov. Skúsme im dopriať  poznanie, že rôznorodosť môže byť ich obohatením. Máme šancu na zdravú a konštruktívnu alternatívu. Dovoľme deťom zvnútorniť sociálne kompetencie potrebné do života v modernom svete.

 

Späť