Aktuality

Recenzia knihy Školská mediácia - prof. Erich Petlák

12.02.2013 12:31
Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : Iura Edition, s. 89, ISBN 978-80-8078-510-9. Zdroj: Manažment škol v praxi 2/2013 (uverejnené so súhlasom redakcie)   Na úvod recenzie sa mi žiada poznamenať, že už dávnejšie som nepísal recenziu...

Prednáška k téme Školská mediácia na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

18.12.2012 20:02
Téme "Školskej mediácie" sme sa venovali aj na vyše hodinom stretnutí s pedagógmi Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Venovali sme sa novým potrebám študentov. Hovorili sme rôznych vplyvoch na správanie študentov. Spájali sme súvislosti z nadhľadu riešenia problémov rodičmi, lídrom školy,...

Spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou k téme riešenia konfliktov

27.11.2012 22:32
Štátna školská inšpekcia prechádza zmenami. Komunikáciu smerom navonok i dovnútra považuje za nutnosť. S cieĺom nadviazať spoluprácu k téme  znižovania napätia v školskom prostredí aj prostredníctvom školskej mediácie sa stretli Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor, JUDr. Henrieta...
Záznamy: 101 - 103 zo 103
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6