Aktuality

Problémoví žiaci z pohľadu mediátora

26.04.2014 16:33
Problémoví žiaci z pohľadu mediátora bol názov prezentácie, ktorá odznela v druhý deň kongresu Komenium Fórum 2014 v Novom Smokovci (2. február 2014). Jej obsahom bolo zadefinovanie rizikových skupín, analýza konfliktného správania žiaka z pohľadu prejavov správania, príčin a cieľov a s...

Príprava tréningového materiálu k akreditácii programu v ČR

25.11.2013 14:29
"Peer mediace a mediace ve školských institucích" , tak znie názov tréningových materiálov pripravovaných pre špecializačný výcvik, ktorý je súčasťou projektu EDUCO CENTRA, s.r.o. podporeného ESF "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost. Špecializačný výcvik bude súčasťou 31...

Kto je učiteľom Vášho dieťaťa?

25.10.2013 21:33
Vstupom dieťaťa do školy sa okruh ľudí, ktorí majú na naň vplyv, rozširuje o ďalšieho dôležitého človeka – učiteľa. Vyslovenie jeho mena nesie v sebe posolstvo úspechu alebo neúspechu žiaka aj v závislosti od jeho kvality. Prostredníctvom rodičov vnímajú formálnu alebo prirodzenú...

Recenzia knihy Rovesnícka mediácia – prof. PhDr. Erich Petlák, CSc.

09.09.2013 21:59
Prešlo iba niekoľko mesiacov od vtedy čo som písal recenziu na pozoruhodnú publikáciu autorky „Školská mediácia“ a už sa mi dostala do rúk z jej autorskej dielne ďalšia, nemenej pozoruhodná, ktorá nadväzuje na predchádzajúcu publikáciu. Kým v prvej aktérmi mediácie boli učitelia...

Spolupráca na tvorbe programu školskej mediácie v ČR

29.08.2013 12:53
V rámci projektu podporeného ESF  "Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost", ktorej realizátorom je EDUCO CENTRUM s.r.o., sme rozbehli lektorskú spoluprácu na tvorbe vzdelávacieho programu a výukových materiálov k témam školskej mediácie. Špecializačný výcvik s názvom Peer mediace...

Workshop - Školský internát Ružomberok

14.02.2013 13:22
Prostredie stredoškolských internátov ponúka priestor na realizáciu voľnočasových aktivít. Zároveň prináša aj rôzne témy na diskusie medzi mladými ľuďmi. Silne prežívané emócie (pozitívne i negatívne), názorové rozdiely, výkyvy nálad, vyrovnávanie sa s novou životnou rolou študenta mimo prostredia...

Recenzia knihy Školská mediácia - prof. Erich Petlák

12.02.2013 12:31
Bieleszová, D. 2012. Školská mediácia. Riešenie konfliktov a sporov zmierovaním. Bratislava : Iura Edition, s. 89, ISBN 978-80-8078-510-9. Zdroj: Manažment škol v praxi 2/2013 (uverejnené so súhlasom redakcie)   Na úvod recenzie sa mi žiada poznamenať, že už dávnejšie som nepísal recenziu...

Prednáška k téme Školská mediácia na Gymnáziu Alberta Einsteina v Bratislave

18.12.2012 20:02
Téme "Školskej mediácie" sme sa venovali aj na vyše hodinom stretnutí s pedagógmi Gymnázia Alberta Einsteina v Bratislave. Venovali sme sa novým potrebám študentov. Hovorili sme rôznych vplyvoch na správanie študentov. Spájali sme súvislosti z nadhľadu riešenia problémov rodičmi, lídrom školy,...

Spolupráca so Štátnou školskou inšpekciou k téme riešenia konfliktov

27.11.2012 22:32
Štátna školská inšpekcia prechádza zmenami. Komunikáciu smerom navonok i dovnútra považuje za nutnosť. S cieĺom nadviazať spoluprácu k téme  znižovania napätia v školskom prostredí aj prostredníctvom školskej mediácie sa stretli Mgr. Jozef Javorek, hlavný školský inšpektor, JUDr. Henrieta...
Všetky články