Aktuality

31.08.2016 19:20

Tréningové aktivity v ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave

Seminár a tréningové aktivity realizované pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave boli venované skvalitňovaniu interpersonálnej komunikácie.  60 pedagógov školy počas dvoch dní diskutovalo o príčinách názorovej...

—————

19.06.2016 07:54

Problémové správanie žiaka - prejavy, príčiny, riešenia

  "Ak v triede opomenieme prevenciu v rámci skupinovej dynamiky, sanácia vzťahov býva náročnejšia." Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa...

—————

27.05.2016 20:44

Stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave a ZŠ Záhorácka v Malackách

    "Je dôležité vytvárať zdravé vzťahy v triede, medzi rovesníkmi v ročníku, kamarátmi v škole, neznámymi kamarátmi, ktorí sa môžu stať známymi. Je to skúsenosť, ktorú často oceníme až s odstupom veku. A ak pri tom sprevádzajú učitelia, ktorí hrajú fér, môže byť aj škola príjemným...

—————

25.05.2016 12:56

Nová publikácia: Mediácia - Praktický právny sprievodca

  Autorky: Beáta Swanová - Dana Baliová - Renáta Dolanská „Mediácia nie je len produktívna metóda riešenia konfliktu – je oveľa efektívnejšia ako riešenie sporu cestou súdu. Mediácia navyše vedie strany k nezávislému a vlastnému riešeniu konfliktu, ktoré spočíva na báze ich vlastnej...

—————

18.05.2016 19:44

Konflikty v školách a príležitosť na zmenu (časopis Dnešná škola)

  Aké pocity máme pri konflikte? „Moje pocity sú nepríjemné. Už si nespomínam na konfl ikt, v ktorom by som si za to nemohol sám. Pri konfl ikte cítim hnev, strach, bolesť. Pri konfl ikte mi nadávali a mal som strašné pocity. Cítila som, že ma urážajú. Bol som naštvaný. Cítil som...

—————

23.04.2016 11:30

Riešenie konfliktov na www.direktor.sk

Príspevky k téme riešenia konfliktov  na www.direktor.sk, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r.o. aj v časti Riadenie školy - Riešenie konfliktov a prevencia Riaditeľ školy ako mediátor pri riešení konfliktov Možnosti mediácie pre prácu so žiakmi so ŠVVP Zvládanie kritikých rozhovorov a...

—————

16.04.2016 00:09

Rovesnícka mediácia a názory rovesníckeho mediátora

  Každý z rovesníckych mediátorov  do procesu zmierovania konfliktov v triedach vkladá zo seba to najlepšie. Spája ich snaha pochopiť tento svet a pomôcť mu byť lepším. Aj rovesnícki mediátori vedia, že kľúčovou zručnosťou dobrých mediátorov je ich citlivé a trpezlivé vnímanie a...

—————

09.04.2016 10:49

Facky v škole ...a ich následky - časopis Mama a ja

  Aprílové číslo časopisu Mama a ja sa venuje téme fyzikých trestov v školách a ich následkov. K zložitej téme, k možnostiam ako riešiť konflikty nielen v rovine sanácie vzťahov, ale najmä v jej preventívnej forme, nás o stanovislo požiadala redakcia časopisu.    Mediácia vo...

—————

03.04.2016 12:43

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy - Manažment školy v praxi

V príspevku pre odborný časopis Manažment školy v praxi, vydavateľstvo Wolters Kluwer, sa venujeme téme rodičovských združení ako dobrovoľných združení rodičov a priateľov škôl z pohľadu ich rôznych podôb fungovania v školách či už na formálnej alebo neformálnej...

—————

01.04.2016 13:12

Školská a rovesnícka mediácia – jej využitie v školskom prostredí - Právny kuriér

  "Škola je dynamickým miestom, ktoré zanecháva v archíve spomienok každého z nás nezmazateľné stopy. Tie môžu byť pozitívne, ale aj negatívne. Pri kontakte s učiteľmi, ktorí nás učili, môžeme pociťovať vďačnosť, rešpekt, úctu, ale v rovnakej miere si môžeme do života odnášať poníženie,...

—————

21.03.2016 21:33

Formovanie kritického myslenia žiakov - Dnešná škola

  Príspevok v 4. čísle časopisu Dnešná škola - človek a príroda (časopis Združenia učiteľov chémie) "Na ceste k vnútornej slobode vysloviť iný názor ako má väčšina, a to slobodne a s úctou k oponentom, zohrá vajú školy veľmi dôležitú úlohu. Schopnosť kriticky...

—————

28.02.2016 18:51

Blog Michala Božíka z Teach for Slovakia aj o odvahe rovesníckych mediátorov

  "Líderstvo pre mňa znamená aj odvahu prehovoriť vtedy, keď ostatní mlčia. Svedčia o tom všetky decká, ktoré neváhali vyjsť zo svojej zóny komfortu a zapojili sa do programu rovesníckej mediácie. Namiesto toho, aby sa vyhýbali sporom a konfliktom, rozhodli sa...

—————

13.02.2016 18:11

Tréning pedagógov v Spojenej škole v Nižnej

Spoluprácu, tímovosť, emócie a obranné mechanizmy sme prvý februárový deň rozoberali z rôznych uhlov pohľadu v tíme pedagógov Spojenej školy v Nižnej. Skvelý učitelia otvorene a úprimne hovorili o pocitoch, ktoré v nich akýkoľvek konflikt zanecháva, uvažovali nad tým, čo robí dobrý tím dobrým,...

—————

31.01.2016 12:57

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Markéta Švamberk Šauerová, ktorá sa v rámci projektu Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnsot (EDUCO CENTRUM, s.r.o.) venovala aj príprave špecializačného výcviku k peer mediácii, je autorkou knihy  Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?, ktorú v týchto dňoch...

—————

17.01.2016 18:45

Seminár k školskej mediácii v Mediačnom centre Poprad

Na pozvanie Mediačného centra Poprad som mala možnosť prvýkrát lektorovať ucelený 6 hodinový seminár pre mediátorov, ktorým záleží na prevencii sociálno-patologických javov aj v školskom prostredí. V príjemnej atmosfére sme sa s pohodovými kolegami venovali podmienkam pre vznik mediácie v školách,...

—————

12.01.2016 19:43

Popoludňajšie rozhovory s učiteľmi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

Skoro tri hodiny trvalo stretnutie s učiteľmi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave k téme školskej a rovesníckej mediácie.  V príjemnej atmosfére, ktorú svojou otvorenosťou a aktivitou dokázali kolegyne učiteľky a riaditeľ školy vytvoriť aj v popoludńajších hodinách, sme mali čas venovať sa...

—————

05.01.2016 23:33

Školské rituály - zdroj istoty a odvahy - Dnešná škola

"Bez ohľadu na vek čitateľa, v každom z nás kotvia spomienky, ktoré majú svoje čaro práve preto, že ich sila spočíva v opakovaní, v tradíciách, v rituáloch, ktoré nám dávajú pocit istoty, že vieme, čo bude nasledovať. Nevnímame ich ako bariéru na ceste k slobode...

—————

22.12.2015 19:57

O konfliktoch s učiteľmi Teach for Slovakia v panelovej diskusii

  Ako sa pozerať na konfliktné situácie v triedach, v rovesníckych skupinách, ako reagovať v menej štandardných situáciách, ktoré prináša školský život, ako sa vyrovnávať so silou emócií v podmienkach, ktoré môžu prekvapiť...o tom všetkom sme sa rozprávali s účastníkmi programu Teach for...

—————

08.11.2015 20:48

Pozvanie rodičov k spolupráci - časopis ZUCH - Dnešná škola - 2. číslo 2015/2016

List vyučujúceho adresovaný rodičom žiakov      „Vážení rodičia, moje meno je ....................... a som novou učiteľkou matematiky Vašej dcéry/Vášho syna. Myslím si, že naša vzájomná spolupráca môže napomôcť k úspešnému štúdiu vášho dieťaťa. Prosím, neváhajte ma preto...

—————

21.10.2015 15:20

1. stretnutie s pedagógomi ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

Školská mediácia sa stala témou rozhovorov aj v Základnej škole Alexandra Dubčeka na Majerníkovej ulici v Bratislave. Na prvom stretnnutí s učiteľmi tejto školy sme sa venovali úvodu do problematiky školskej a rovesníckej mediácie. V prednáške sme upriamili pozornosť aj na oblasti, ktoré dospelých...

—————

—————