Aktuality

30.10.2016 15:00

CĎV UK - Sebapoznávanie - potenciál a limity mediátora

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského ponúka odborný seminár pre mediátorov Sebapoznávanie - potenciál a limity mediátora. Seminár je určený mediátorom registrovaným na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v...

—————

24.10.2016 21:30

Funkčné vzdelávanie v Bratislave a v Námestove - Centrum ďalšieho vzdelávania UK Bratislava

Jednou z tém funčného vzdelávania Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave, je aj Kultúra školy a školkého zariadenia (riešenie konfliktov v škole) ako súčasť modulu Rozvoj školy a školského zariadenia.    Cieľom kontinuálneho vzdelávania je...

—————

14.10.2016 22:08

Tréning k riešeniu konfliktov v ZŠ Záhorská Ves

Čo ovplyvňuje kultúru školy? Aká by mala byť ideálna klíma školy? Prečo sa nachádzame na križovatke pochopenia, resp. nepochopenia detí? Čo spôsobuje učiteľom najväčšie problémy pri komunikácii s rodičmi?  Ako udržať motiváciu učiteľov? Prečo sme citliví na nespravodlivosť?  Aj na tieto...

—————

10.10.2016 22:44

Mediace do škol - aktuálny projekt v Českej republike

Cieľom projektu Mediace do škol je nastaviť podmienky a dostatočnú motiváciu pre novú prax riešenia konfliktov v škole. Rola mediátora a samotná mediácia sa tak stane rešpektovaným nástrojom prevencie agresívneho správania v rámci celej školskej komunity.  Východiská projektu V českých...

—————

29.09.2016 16:26

Pokojné riešenia v balíčku - Mediácia

  Vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r. o. ponúka balíček troch publikácií z oblasti mediácie za zvýhodnenú cenu.    „Mediácia – Praktický právny sprievodca“ je prvou publikáciou tohto druhu na Slovensku, ktorá prináša osvedčené postupy a nové informácie z oblasti...

—————

31.08.2016 19:20

Tréningové aktivity v ZŠ Pavla Marcelyho v Bratislave

Seminár a tréningové aktivity realizované pod gesciou Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Základnej škole Pavla Marcelyho v Bratislave boli venované skvalitňovaniu interpersonálnej komunikácie.  60 pedagógov školy počas dvoch dní diskutovalo o príčinách názorovej...

—————

19.06.2016 07:54

Problémové správanie žiaka - prejavy, príčiny, riešenia

  "Ak v triede opomenieme prevenciu v rámci skupinovej dynamiky, sanácia vzťahov býva náročnejšia." Každá situácia, ktorá je svojou podstatou problémová, môže z hľadiska vplyvu zainteresovaných osôb prinášať rôzne riešenia. Ak riešime iba správanie problémového žiaka a nepozrieme sa...

—————

27.05.2016 20:44

Stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave a ZŠ Záhorácka v Malackách

    "Je dôležité vytvárať zdravé vzťahy v triede, medzi rovesníkmi v ročníku, kamarátmi v škole, neznámymi kamarátmi, ktorí sa môžu stať známymi. Je to skúsenosť, ktorú často oceníme až s odstupom veku. A ak pri tom sprevádzajú učitelia, ktorí hrajú fér, môže byť aj škola príjemným...

—————

25.05.2016 12:56

Nová publikácia: Mediácia - Praktický právny sprievodca

  Autorky: Beáta Swanová - Dana Baliová - Renáta Dolanská „Mediácia nie je len produktívna metóda riešenia konfliktu – je oveľa efektívnejšia ako riešenie sporu cestou súdu. Mediácia navyše vedie strany k nezávislému a vlastnému riešeniu konfliktu, ktoré spočíva na báze ich vlastnej...

—————

18.05.2016 19:44

Konflikty v školách a príležitosť na zmenu (časopis Dnešná škola)

  Aké pocity máme pri konflikte? „Moje pocity sú nepríjemné. Už si nespomínam na konfl ikt, v ktorom by som si za to nemohol sám. Pri konfl ikte cítim hnev, strach, bolesť. Pri konfl ikte mi nadávali a mal som strašné pocity. Cítila som, že ma urážajú. Bol som naštvaný. Cítil som...

—————

23.04.2016 11:30

Riešenie konfliktov na www.direktor.sk

Príspevky k téme riešenia konfliktov  na www.direktor.sk, vydavateľstvo Wolters Kluwer, s. r.o. aj v časti Riadenie školy - Riešenie konfliktov a prevencia Riaditeľ školy ako mediátor pri riešení konfliktov Možnosti mediácie pre prácu so žiakmi so ŠVVP Zvládanie kritikých rozhovorov a...

—————

16.04.2016 00:09

Rovesnícka mediácia a názory rovesníckeho mediátora

  Každý z rovesníckych mediátorov  do procesu zmierovania konfliktov v triedach vkladá zo seba to najlepšie. Spája ich snaha pochopiť tento svet a pomôcť mu byť lepším. Aj rovesnícki mediátori vedia, že kľúčovou zručnosťou dobrých mediátorov je ich citlivé a trpezlivé vnímanie a...

—————

09.04.2016 10:49

Facky v škole ...a ich následky - časopis Mama a ja

  Aprílové číslo časopisu Mama a ja sa venuje téme fyzikých trestov v školách a ich následkov. K zložitej téme, k možnostiam ako riešiť konflikty nielen v rovine sanácie vzťahov, ale najmä v jej preventívnej forme, nás o stanovislo požiadala redakcia časopisu.    Mediácia vo...

—————

03.04.2016 12:43

Rodičovské združenie ako dôležitý partner školy - Manažment školy v praxi

V príspevku pre odborný časopis Manažment školy v praxi, vydavateľstvo Wolters Kluwer, sa venujeme téme rodičovských združení ako dobrovoľných združení rodičov a priateľov škôl z pohľadu ich rôznych podôb fungovania v školách či už na formálnej alebo neformálnej...

—————

01.04.2016 13:12

Školská a rovesnícka mediácia – jej využitie v školskom prostredí - Právny kuriér

  "Škola je dynamickým miestom, ktoré zanecháva v archíve spomienok každého z nás nezmazateľné stopy. Tie môžu byť pozitívne, ale aj negatívne. Pri kontakte s učiteľmi, ktorí nás učili, môžeme pociťovať vďačnosť, rešpekt, úctu, ale v rovnakej miere si môžeme do života odnášať poníženie,...

—————

21.03.2016 21:33

Formovanie kritického myslenia žiakov - Dnešná škola

  Príspevok v 4. čísle časopisu Dnešná škola - človek a príroda (časopis Združenia učiteľov chémie) "Na ceste k vnútornej slobode vysloviť iný názor ako má väčšina, a to slobodne a s úctou k oponentom, zohrá vajú školy veľmi dôležitú úlohu. Schopnosť kriticky...

—————

28.02.2016 18:51

Blog Michala Božíka z Teach for Slovakia aj o odvahe rovesníckych mediátorov

  "Líderstvo pre mňa znamená aj odvahu prehovoriť vtedy, keď ostatní mlčia. Svedčia o tom všetky decká, ktoré neváhali vyjsť zo svojej zóny komfortu a zapojili sa do programu rovesníckej mediácie. Namiesto toho, aby sa vyhýbali sporom a konfliktom, rozhodli sa...

—————

13.02.2016 18:11

Tréning pedagógov v Spojenej škole v Nižnej

Spoluprácu, tímovosť, emócie a obranné mechanizmy sme prvý februárový deň rozoberali z rôznych uhlov pohľadu v tíme pedagógov Spojenej školy v Nižnej. Skvelý učitelia otvorene a úprimne hovorili o pocitoch, ktoré v nich akýkoľvek konflikt zanecháva, uvažovali nad tým, čo robí dobrý tím dobrým,...

—————

31.01.2016 12:57

Hyperaktivita nebo hypoaktivita – výchovný problém?

Markéta Švamberk Šauerová, ktorá sa v rámci projektu Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnsot (EDUCO CENTRUM, s.r.o.) venovala aj príprave špecializačného výcviku k peer mediácii, je autorkou knihy  Hyperaktivita nebo hypoaktivita - výchovný problém?, ktorú v týchto dňoch...

—————

17.01.2016 18:45

Seminár k školskej mediácii v Mediačnom centre Poprad

Na pozvanie Mediačného centra Poprad som mala možnosť prvýkrát lektorovať ucelený 6 hodinový seminár pre mediátorov, ktorým záleží na prevencii sociálno-patologických javov aj v školskom prostredí. V príjemnej atmosfére sme sa s pohodovými kolegami venovali podmienkam pre vznik mediácie v školách,...

—————

—————