Príklady aktivít

Čo pomáha a čo škodí pri zmierňovaní konfliktov

Cieľ:  obohatenie slovnej zásoby, rozvoj analytického myslenia, ktoré súvisí so schopnosťou predvídania reakcií Úloha: Hľadajte v skupinách pozitívne prejavy, ktoré pomôžu konflikt vyriešiť a negatívne prejavy, ktoré môžu konfliktnú situáciu...

Téma: Teplomer postojov a hodnôt

Cieľ: Naučiť rovesníckych mediátorov diskutovať v skupine, vymieňať si rozdielne názory, vytvárať dohody cestou konsenzov, ukázať rozdiel medzi rozhodovaním sa jednotlivca a rozhodovaním sa v skupine, trénovať schopnosť prijímať kompromisné návrhy.  Postup: Rovesnícki mediátori pracujú...

Téma: Ako by mali vyzerať vzťahy za ideálnych podmienok

Cieľ: Školskú komunitu tvoria žiaci, učitelia, rodičia. Cieľom týchto aktivít je pozrieť sa na vzťahy medzi jednotlivými členmi školskej komunity z pohľadu žiakov, naučiť žiakov pomenovať ich predstavy a hľadať dialóg medzi rôznymi vyjadreniami, zisťovať prečo niektoré názory sú rozdielne, čo ich...

Téma: Teplota citov

Cieľ: uvedomiť si silu emócií pri kontakte s rôznymi ľuďmi, všímať si vplyv emócií a blízkych či vzdialených vzťahov na schopnosť predvídania správania. Zadanie:  Žiaci vytvoria kruh a zatvoria si oči. Pri vyslovení osobnosti si vybavia menovanú osobu a po dotyku učiteľom na rameno...

Téma: Profil učiteľa

Cieľ: Umožniť žiakom vnímať rolu učiteĺa z pohľadu ich potrieb a zároveň zohľadňujúc množstvo osobností, individualít, s ktorými sa v rámci triedy stretávajú (vek, temperament, poruchy učenia, správania, a pod.) Rozdelíme žiakov do 3 skupín. Každá skupina dostane vlastnú úlohu, čas na jej...

Téma: Synchronizácia

Cieľ: Naučiť žiakov pracovať v skupinách, scitlivovať ich pozorovacie schopnosti, schopnosti popísať sledovaný jav bez použitia emócií (bez hodnotenia), aj s hodnotením, zamerať sa na dynamiku skupiny. Rozdelíme žiakov na dve skupiny – hráčov a pozorovateľov (po splnení prvej úlohy sa hráči s...