Prípadové štúdie

Prezradenie nepríjemných informácií

28.05.2016 21:28
  Prípadovú štúdiu je vhodné využiť počas tréningových aktivít so žiakmi, ale aj s učiteľmi. Jej cieľom je zadefinovať pocity aktérov v konflikte, diskutovať v skupine o riešeniach. Analyzovať prejavy, ktoré napätie zmierňujú a pomenovať tie prejavy, ktoré riešenie situácie...

Solidárnosť so skupinou ÁNO-NIE

28.05.2016 00:13
  Prípadovú štúdiu je vhodné využiť počas tréningových aktivít so študentami. Jej cieľom je zadefinovať pocity aktérov v konflikte, diskutovať v skupine o riešeniach. Analyzovať prejavy, ktoré napätie zmierňujú a pomenovať tie prejavy, ktoré riešenie situácie komplikujú.  Štúdium...

Pocity učiteľa pred stratou motivácie

15.09.2015 21:14
Prípadovú štúdiu je vhodné využiť počas tréningových aktivít s učiteľmi. Jej cieľom je zadefinovať pocity učiteľa, ktorý sa cíti demotivovaný.    Prípadová štúdia: Učiteľ prichádza do školského prostredia s nadšením a víziami. Každý jeho krok je starostlivo sledovaný...

Komunikácia triednych učiteľov s rodičmi

15.09.2015 21:10
Prípadovú štúdiu je vhodné použiť počas tréningových aktivít s učiteľmi. Cieľom je naučiť učiteľov pozerať sa na rôzne témy z rôznych uhlov pohľadu.  Prípadová štúdia 2:  Triedna učiteľa 3.A triedy zdôvodňuje rodičom na rodičovskom združení, prečo sa žiaci počas vyučovania nemôžu...

Kolegiálny vzťah a motivácia triedy

15.09.2015 21:07
Prípadovú štúdiu možno využiť pri tréningových aktivitách s učiteľmi s cieľom naučiť ich pozerať sa na problémy z rôznych uhlov pohľadu.    Príbeh:  Triedna učiteľka piatakov sa snaží motivovať triedu k aktivitám a k spolupráci, vymýšľa hry, podniká výlety, občas...