Konferencia - Mediace ve škole (Ostrava)

28. marca v kongresovom centre Černá louka v Ostrave sa konala konferencia Mediace ve škole, kde boli predstavené skúsenosti so zavádzania mediácie a peer mediácie do prostredia 10 škôl v Moravskoslezském a Ústeckém kraji.

V programe bola predstavená mediácia v kontexte stratégie boja proti sociálnemu vylúčeniu. Zástupcovia zapojených ostravských škôl prezentovali príklady využitia mediácie v školách. Eva Růtová z Agentury pro sociální začleňování, Úrad vlády ČR predstavila projekt Mediace ve škole a rovnako aj ochutnávku z Mediální dílny: didaktický nástroj pro práci s předsudky. 

Program obohatila aj ukážka práce s deťmi z projektu Mediace ve škole. Jej podstatou bolo vytvorenie etického kódexu peer mediátora, pričom jednotlivé úlohy boli žiakom zadávané postupne prostredníctvom nahrávky, ktorú pre rovesníckych mediátorov Moravskoslezského kraja pripravili a zostrihali rovesnícki mediátori ZŠ na Záhoráckej ulici v Malackách. Rovesnícki mediátori v skupinách využívali pri riešení zadania najmä brainstorming, facilitáciu. Závery, na ktorých sa dohodli, úspešne prezentovali pred publikom. 

Súčasťou programu bola aj panelová diskusia moderovaná Milanom Kotíkom z Aisis, z. ú., ktorej sa zúčastnili Dana Vrabcová z Asociácie mediátorů České republiky, Jan Zouhar, garant školní mediace, projekt Mediace ve škole, Dušana Bieleszová, Rovesnická mediácia (vrstevnická mediace), SR, Eva Rutová, Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR, Kateřina Kuchtová, Probační a mediační služba Ostrava a zástupca  Sdružení sociálních asistentů, z. s., Ostrava. 

Konferencia se konala v rámci projektu Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR. Projekt je podporený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Program: https://www.eduin.cz/wp-content/uploads/2017/03/KAPR-pozv%C3%A1nka-Ova-RSVP23.pdf