Cirkevná spojená škola SNINA

27.05.2021 13:39

2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi CSŠ v Snine

  ÚPRIMNOSŤ, OTVORENOSŤ, SPRAVODLIVOSŤ, ČESTNOSŤ - hodnoty, ktoré rovesnícki mediátori Cirkevnej spojenej školy v Snine považujú za dôležité.  Hovorili sme o dôvere (ako vieme, že môžeme niekomu dôverovať, ako dôverovať niekomu, kto nás oklamal), o rešpekte (ako niekomu prejaviť...

—————

09.10.2019 22:34

1. Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Snine

    Inšpiráciou pre supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Cirkevnej spojenej školy v Snine bol výrok rovesníckej mediátorky Amalky:  “Hlavne netreba mať veľké očakávania...”.  Išlo o spätnú väzbu na ich začiatky už ako vyškolených rovesníckych mediatorov, keď v jednej...

—————

22.10.2018 18:48

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v Snine

4. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Cirkevnej spojenej školy v Snine bolo tematicky rozdelené na dve časti. Prvá časť patrila prezentáciám rovesníckych mediátorov, ktorí referovali o stretnutiach v triedach nižších ročníkov s mladšími žiakmi, pre ktorých pripravili rôzne aktivity zamerané na...

—————

23.06.2018 17:50

3. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

  3. stretnutie rovesníckych mediátorov Spojenej cirkevnej školy v Snine bolo zamerané najmä na tréning mediačných zručností a poskytnutie inšpirácií, ktoré by rovesnícki mediátori dokázali využiť v práci so spolužiakmi.  Na úvod si budúci rovesnícki mediátori vyskúšali sprevádzať...

—————

26.05.2018 22:27

2. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

"Keď niekto niečo dobré urobí, tak sa to ako dobro pamätá." RM, Snina 2. tréningové stretnutie s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Snine bolo zamerané na možnosti rovesníckeho mediátora pomáhať v prostredí školy, triedy. Po zrekapitulovaní odpozorovaných situácií z Denníka pozorovateľa, sme...

—————

22.04.2018 15:08

1. stretnutie rovesníckych mediátorov v Spojenej cirkevnej škole v Snine

  Prvé stretnutie s rovesníckymi mediátormi z Cirkevnej školy v Snine sa nieslo v znamení troch blokov: spoznávanie sa, pravidlá a prekážky v skupine, dôležité vety v diskusii. S využitím zážitkového učenia sme postupne poznávali názory na rôzne javy a situácie, postoje, otvárali sme tému...

—————

23.03.2018 15:15

Program školskej mediácie v Spojenej cirkevnej škole v Snine

  Cirkevná spojená škola v Snine (Cirkevná základná škola sv. Cyrila a Metoda a Gymnázium sv. Cyrila a Metoda) je jedna z tých škôl, ktoré sa rozhodli zaviesť program rovesníckej mediácie ako súčasť kultúry školy.  Prvé stretnutie s témou školskej mediácie patrilo pedagogickým a...

—————