Evanjelická ZŠ Bratislava

10.11.2019 14:38

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea v Bratislave

V marci 2019 sme začínali s Evkou Koprenou tréning rovesníckych mediátorov na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Vtedy nás jedna zo žiačok prekvapila touto myšlienkou: "Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal: "Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. Čo môže byť pre...

—————

01.06.2019 17:45

3. stretnutie rovesníckych mediátorov Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi bolo zamerané na tréning mediačných zručností, ktoré by dokázali využiť pri práci so skupinovou dynamikou v rôznych triedach.  "Aké aktivity môžete využiť v triedach? Ukážem vám predmet a vy popíšete aktivitu a ktorú mediačnú zručnosť...

—————

15.04.2019 20:09

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

  2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi na Evanjelickom lýceu v Bratislave sme zamerali na možné konfliktné miesta vyskytujúce sa v školskom prostredí. Zároveň sme rozoberali prejavy agresívneho správania, pasívneho správania aj dohody. Trénovali sme aktívne počúvanie a zamerali sme sa na...

—————

07.03.2019 20:07

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi Evanjelického lýcea na Palisádach v Bratislave

   "Keď Neil Armstrong stúpil na mesiac, povedal legendárne slová: „Je to malý krok pre človeka, ale veľký skok pre ľudstvo. „Čo môže byť pre mediátora malým krokom? Stačí „úsmev a ľudstvo okolo nás bude o krok ďalej a nakazí sa dobrou náladou.“ ERM Palisády...

—————

02.02.2019 15:53

Seminár pre pedagógov v Evanjelickej ZŠ v Bratislave

Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Akými aktivitami sa k spomínaným zásadam v rámci programu rovesníckej mediácie dopracujeme? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc pedagogického, resp. odborného tímu v škole?  Aj takéto otázky sme...

—————