Evanjelická ZŠ Bratislava

Seminár pre pedagógov v Evanjelickej ZŠ v Bratislave

02.02.2019 15:53
Aké zásady sú dôležité pre rovesníckeho mediátora? Akými aktivitami sa k spomínaným zásadam v rámci programu rovesníckej mediácie dopracujeme? Kde môže rovesníckemu mediátorovi pomôcť školský mediátor a kde je dôležitá pomoc pedagogického, resp. odborného tímu v škole?  Aj takéto otázky sme...