Spojená škola, Nižná

Supervízia v tíme rovesníckych mediátorov z Nižnej

06.02.2019 19:53
Eva Valková, rovesnícka mediátorka SŠ Nižná: Dňa 30. 1. 2019 sa v našej škole (SŠ Nižná) konalo ďalšie stretnutie rovesníckych mediátorov. Na stretnutí sme sa popasovali s témou OSAMELOSŤ, ktorou nás viedli Mgr. Dušana Bieleszová a JUDr. Dagmar Tragalová. Ďakujeme Vám za váš vzácny...

Veriť im a nechať ich ísť na hranu ( v bezpečnom priestore)

19.11.2016 22:37
"Častokrát sú moje očakávania nenaplnené, možno pre moje prehnané nároky voči ľuďom, a možno len preto, že očakávam to, čo dávam, ale títo mladí ľudia, nie že splnili moje očakávania, ale ešte ich aj vysoko prekonali, a to úplne neskromne. Okrem toho, že ma nabili neskutočnou energiou na niekoľko...

Stredoškoláci z Nižnej v úlohe letorov

16.09.2016 08:57
„Ja som bola v skupine s chalanom. Pracovalo sa mi s ním výborne, lebo sme sa vedeli doplniť a mali sme to podelené medzi sebou. Predtým, ako sme tam išli, sme si všetko pripravili a premysleli. Mali sme obavy, ako to príjmu, či budú ochotní pracovať... a či nebudeme mať trému... Vysvetlili sme im,...

4. stretnutie so stredoškolákmi z Nižnej

05.07.2016 18:10
Dôvera lektora mediácie k rovesníckym mediátorom je pri tréningových aktivitách kľúčová. Jeho úloha sprievodcu na ceste vnímania konfliktných situácií, ale aj možností reagovania na ne, spočíva vo veľkej miere v otváraní tém, ktoré si pýtajú komentár mladých, vyvolávaní diskusií s cieľom aktívneho...

3. stretnutie so stredoškolákmi v Nižnej

04.07.2016 18:11
Stretnutie so stredoškolákmi v Spojenej škole v Nižnej bolo zamerané na prácu s emóciami a skupinovu dynamiku. Na základe neverbálnych prejavov (cez giffy) študenti pomenovávali pocity. Svoje postrehy zdôvodňovali. Rovesnícki mediátori reagovali pohotovo. Opierali sa zväčša o vlastné skúsenosti....

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Nižnej

03.07.2016 18:12
Sformulujte list vašim pedagógom, v ktorom ich požiadate, aby boli takí, ako ste uviedli v charakteristike dobrého učiteľa. Aj to bola jedna z úloh 2. stretnutia s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Nižnej.    Milý pán učiteľ, Vybudovali ste si u nás...

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Nižnej

02.07.2016 18:13
Po prednáške a tréningových aktivitách pre pedagógov a po procese výberu rovesníckych mediátorov v Spojenej škole v Nižnej, v prvej strednej škole, s ktorou mám možnosť spolupracovať dlhodobejšie, nasledovalo prvé tréningové stretnutie so študentami. Počas zážitkových aktivít študenti...

Tréning pedagógov v spojenej škole v Nižnej

01.07.2016 18:15
Spoluprácu, tímovosť, emócie a obranné mechanizmy sme prvý februárový deň rozoberali z rôznych uhlov pohľadu v tíme pedagógov Spojenej školy v Nižnej. Skvelý učitelia otvorene a úprimne hovorili o pocitoch, ktoré v nich akýkoľvek konflikt zanecháva, uvažovali nad tým, čo robí dobrý tím dobrým,...

Spätná väzba - tréning pedagogických zamestnancov v Spojenej škole v Nižnej I.

30.06.2016 18:17
Odborná prednáška s názvom ,,Školská a rovesnícka mediácia“ sa vracia k podstate výchovy a vzdelávania, a tou je vzájomná interakcia účastníkov tohto procesu, teda študentov, rodičov a učiteľov. Odborná lektorka Mgr. Bieleszová sa vo svojej prednáške zamerala na to, ako spoločenské a technologické...

Mediačné stretnutie a práca s dynamikou skupiny III.

27.06.2016 18:20
Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Školská a rovesnícka mediácia môže byť cestou, ako naučiť žiakov vytvárať si pevné priateľstvá, a to aj...