Spojená škola, Nižná

Veriť im a nechať ich ísť na hranu ( v bezpečnom priestore)

19.11.2016 22:37
"Častokrát sú moje očakávania nenaplnené, možno pre moje prehnané nároky voči ľuďom, a možno len preto, že očakávam to, čo dávam, ale títo mladí ľudia, nie že splnili moje očakávania, ale ešte ich aj vysoko prekonali, a to úplne neskromne. Okrem toho, že ma nabili neskutočnou energiou na...

Stredoškoláci z Nižnej v úlohe letorov

16.09.2016 08:57
„Ja som bola v skupine s chalanom. Pracovalo sa mi s ním výborne, lebo sme sa vedeli doplniť a mali sme to podelené medzi sebou. Predtým, ako sme tam išli, sme si všetko pripravili a premysleli. Mali sme obavy, ako to príjmu, či budú ochotní pracovať... a či nebudeme mať trému......

4. stretnutie so stredoškolákmi z Nižnej

05.07.2016 18:10
Dôvera lektora mediácie k rovesníckym mediátorom je pri tréningových aktivitách kľúčová. Jeho úloha sprievodcu na ceste vnímania konfliktných situácií, ale aj možností reagovania na ne, spočíva vo veľkej miere v otváraní tém, ktoré si pýtajú komentár mladých, vyvolávaní diskusií...

3. stretnutie so stredoškolákmi v Nižnej

04.07.2016 18:11
Stretnutie so stredoškolákmi v Spojenej škole v Nižnej bolo zamerané na prácu s emóciami a skupinovu dynamiku.  Na základe neverbálnych prejavov (cez giffy) študenti pomenovávali pocity. Svoje postrehy zdôvodňovali. Rovesnícki mediátori reagovali pohotovo. Opierali sa zväčša o...

2. stretnutie so stredoškolákmi v Nižnej

03.07.2016 18:12
Sformulujte list vašim pedagógom, v ktorom ich požiadate, aby boli takí, ako ste uviedli v charakteristike dobrého učiteľa. Aj to bola jedna z úloh 2. stretnutia s rovesníckymi mediátormi Spojenej školy v Nižnej.      Milý pán učiteľ, Vybudovali ste si u nás...

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v Nižnej

02.07.2016 18:13
Po prednáške a tréningových aktivitách pre pedagógov a po procese výberu rovesníckych mediátorov v Spojenej škole v Nižnej, v prvej strednej škole, s ktorou mám možnosť spolupracovať dlhodobejšie, nasledovalo prvé tréningové stretnutie so študentami. Počas zážitkových aktivít študenti...

Tréning pedagógov v spojenej škole v Nižnej

01.07.2016 18:15
Spoluprácu, tímovosť, emócie a obranné mechanizmy sme prvý februárový deň rozoberali z rôznych uhlov pohľadu v tíme pedagógov Spojenej školy v Nižnej. Skvelý učitelia otvorene a úprimne hovorili o pocitoch, ktoré v nich akýkoľvek konflikt zanecháva, uvažovali nad tým, čo robí dobrý tím dobrým,...

Spätná väzba

30.06.2016 18:17
Odborná prednáška s názvom ,,Školská a rovesnícka mediácia“ sa vracia k podstate výchovy a vzdelávania, a tou je vzájomná interakcia účastníkov tohto procesu, teda študentov, rodičov a učiteľov.     Odborná lektorka Mgr. Bieleszová sa vo svojej prednáške...

Mediačné stretnutie v triede stredoškolákov

29.06.2016 18:18
Každá trieda je iná. Stretnutie s ďalšími študentami, tentokrát 2. ročníka Spojenej školy v Nižnej, toho bolo dôkazom. Počas skupinových aktivít chlapci veľmi pohotovo zadefinovali vlastné pravidlá triedy, zmysluplne diskutovali o tom, čo vytvára dobrý tím. Vyjadrili sa aj k prekážkam, ktoré...

Mediačné stretnutie v triede stredoškolákov

28.06.2016 18:19
1. mediačné stretnutie v Spojenej škole (Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola) v Nižnej nad Oravou sa uskutočnilo v chlapčenskej triede tretiakov. Počas trojhodinových aktivít sme sa venovali hneď niekoľkým témam.  Chlapci zadefinovali kľúčové pravidlá skupiny, diskutovali...
1 | 2 >>