Spojená škola, Nižná

Mediačné stretnutie a práca s dynamikou skupiny II.

15.06.2016 16:40
Mediačné stretnutie zamerané na prácu s dynamikou skupiny v Spojenej škole (Stredná odborná škola technická a Stredná umelecká škola) v Nižnej nad Oravou sa uskutočnilo v chlapčenskej triede tretiakov. Počas trojhodinových aktivít sme sa venovali hneď niekoľkým témam.  Chlapci zadefinovali...

Mediačné stretnutie a práca s dynamikou skupiny I.

28.04.2015 16:42
Školy ako výchovné a vzdelávacie inštitúcie plnia dôležitú úlohu v procese vytvárania životných schém, vrátane tých, ktoré súvisia s riešením konfliktov. Školská a rovesnícka mediácia môže byť cestou, ako naučiť žiakov vytvárať si pevné priateľstvá, a to aj...