SŠI Prakovce

2. stretnutie pedagogických zamestnancov v SŠI v Prakovciach

08.07.2018 20:29
Tréning mediačných zručností v Spojenej škole internátnej v Prakovciach bol v poradí druhým tréningom určeným pedagogickým zamestnancom školy - učiteľom, vychovávateľom, majstrom odborného výcviku aj asistentom učiteľa.  Stres z úvodného spoznávania sa sme prekonali na predchádzajúcom...

1. stretnutie pedagogických zamestnancov v SŠI v Prakovciach

30.08.2016 20:27
Prvé stretnutie s pedagógmi pred začatím školského roka 2016/2017 spojilo nové vedenie Spojenej školy v Prakovciach s tréningom zameraným na riešenie konfliktov a skvalitňovanie vzájomnej komunikácie v tíme.  Počas tréningu si učitelia, majstri odbornej výchovy urobili "inventúru" dôležitých...