Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach

Tréning mediačných zručností žiakov v LVS Košice

31.01.2020 22:31
  Čo potrebujeme k tomu, aby sme zvládli náročné životné situácie?    Otázka, ktorú sme položili žiakom v úvode stretnutia. Odpovedali takto: "Potrebujeme dôveru, potrebujeme silu nevzdávať sa, potrebujeme vedieť zvládať aj negatívne veci a potrebujeme mať jasný cieľ". Takto...

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

22.12.2019 20:18
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...