Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v Košiciach

Stretnutie s odborníkmi v Liečebno-výchovnom sanatóriu v košiciach

22.12.2019 20:18
Liečebno-výchovné sanatórium (LVS) poskytuje psychologickú, psychoterapeutickú starostlivosť a výchovu a vzdelávanie deťom s vývinovou poruchou učenia a deťom s poruchami aktivity a pozornosti, u ktorých ambulantná starostlivosť neviedla k náprave. Náročný...