ZŠ Alexandra Dubčeka, Bratislava

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 20:28
Program rovesníckej mediácie funguje v ZŠ Alexandra Dubčeka funguje od roku 2016. Pandémia, znemožnenie práce žiakov v rovesníckych skupinách a zmena priorít spôsobili, že z pôvodne vyškolených  mediátorov sa stali stredoškoláci. V tomto školskom roku sa však škola nevzdala svojej vízie mať...

3. stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

19.05.2022 19:53
3. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave, ktoré je súčasťou obnoveného programu po rokoch s novou skupinou žiakov sa nieslo v znamení práce v skupine. Žiaci sa učili facilitovať diskusiu v tíme. Starší rovesnícki mediátori pomáhali mladším.  Obsah programu...

1. a 2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

05.04.2022 21:08
V ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sme program rovesníckej mediácie odštartovali v roku 2016...a potom prišla pandémia, online vzdelávanie, nemožnosť miešať deti.....Vo februári sme s novou skupinou budúcich rovesníckych mediátorov začali znova.  Na prvom stretnutí sme sa...

2. supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.05.2018 20:12
"Zistil som, že sila sa dá vyjadriť rôzne a najsilnejšia je sila priateľstva."  Rovesnícky mediátor ZŠ Alexandra Dubčeka Aj táto myšlienka zaznela na 2. supervíznom stretnutí s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Témou stretnutia boli Možnosti pôsobenia rovesníckeho...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

25.09.2017 22:14
Supervízne stretnutie po roku s tímom rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave sa nieslo v duchu rozhovorov a úvah, ako: konfliktným situáciám v triedach predchádzať, zmierňovať napätie v tíme, v kolektíve, byť aktívnym počúvajúcim spolužiaka v situácii, ktorá si...

Úloha rovesníckych mediátorov - stretnutie s pedagógmi ZŠ A. Dubčeka (Bratislava)

05.09.2017 22:19
Veľkú časť minulého školského roka sme mali možnosť spoznávať tím rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave. Ich prvé očakávania od rovesníckej mediácie boli takéto: naučíme sa riešiť konflikty, budeme mať menej konfliktov, budem vedieť lepšie riešiť problémy ja sám,...

5. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka (Bratislava)

10.09.2016 22:16
"Viac empatie, porozumieť druhým, spoznať nových ľudí a zaujímavý čas a iný pohľad na niektoré situácie a aj hry boli rovnako skvelé." rovesnícky mediátor  Výber rovesníckych mediátorov v triedach je pre úspech mediácie v prostredí triedy, školy veľmi dôležitý. V ZŠ Alexandra Dubčeka sa...

4. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

10.09.2016 08:54
"Viac empatie, porozumieť druhým, spoznať nových ľudí a zaujímavý čas a iný pohľad na niektoré situácie a aj hry boli rovnako skvelé." rovesnícky mediátor  Výber rovesníckych mediátorov v triedach je pre úspech mediácie v prostredí triedy, školy veľmi dôležitý. V ZŠ Alexandra Dubčeka sa...

3. stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ A. Dubčeka v Bratislave

17.04.2016 09:07
3. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ A. Dubčeka v Bratislave nieslo v sebe znaky spontánnosti, spolupráce, pohotovosti. Rovesnícki mediátori od 4. ročníka po 8. ročník sa už poznali a aktívne spolupraovali. Pri vytváraní diskusných skupín mali voľnú ruku a prirodzeným spôsobom volili...

2. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave

10.04.2016 09:17
Druhé stretnutie rovesníckych mediátorov ZŠ Alexandra Dubčeka v Bratislave bolo zamerané na tréning skupinového rozhodovania, proces vytvárania dohôd. Rovesnícki mediátori hľadali pragmatické riešenia, pracovali s rozvíjaním vlastnej predstavivosti, využívali empatiu, snažili sa tvoriť predpoklady....