ZŠ Drábová Košice

Program rovesníckej mediácie

18.07.2022 19:12
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov  "Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia.  Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a...