ZŠ Drábová Košice

19.05.2022 19:17

ZŠ Drábová Košice - vzdelávanie pedagogických zamestnancov a rovesníckych mediátorov

"Naša inkluzívna škola" je názov programu ZŠ Drábová v Košiciach podporeného Nadáciou Volkswagen Slovakia.  Jej súčasťou bol aj tréning pedagogických a odborných zamestnancov školy zameraný na sebariadenie v konflikte a zmierňovanie náročných situácií ako podpora inkluzívneho...

—————