ZŠ M.R.Štefánika Lučenec

20.05.2019 20:43

Metodický deň v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Dňa 15.5.2019 v krásnych priestoroch Radnice v Lučenci sa uskutočnil metodický deň a slávnostné odovzdávanie titulov Šťastná škola a Šťastná materská škola pre školský rok 2018/2019. Podujatie pripravila Základná škola M.R. Štefánika Lučenec v spolupráci s Nadáciou Svet je s...

—————

08.07.2018 20:38

Tímová spolupráca v triede - ZŠ M. R. Štefánika, Lučenec

Práca s dynamikou skupiny v triede, ktorá si pýta väčšiu pozornosť, je kľúčom k posilňovaniu kvality vzťahov. Tréning v 6. ročníku v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci lektorovaný školskou mediátorkou v skupine žiakov 6. ročníka sa uskutočnil za prítomnosti špeciálnej pedagogičky,...

—————

07.02.2017 20:36

Rôzne podoby školskej mediácie v ZŠ M. R. Štefánika v Lučenci

Vždy, keď navštívim nejaké pre mňa nové mesto, školu, nevnímam to len ako sprostredkovanie mojich skúseností učiteľom. So záujmom pozorujem, ako komunikujú, ako sa počúvajú, ako vyjadrujú svoje názory. Hľadám, čo je pre tú ktorú školu príznačné, čo ju robí výnimočnou, kde sa môžu pedagógovia...

—————