ZŠ Ružomberok (Sládkovičova)

1. stretnutie s pedagógmi v Ružomberku

31.10.2019 19:05
1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia. Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy,...