ZŠ Ružomberok (Sládkovičova)

18.07.2022 19:17

4. stretnutie rovesníckych mediátorov v ZŠ Sládkovičova v Ružomberku

Záverečné stretnutie - Projektové úlohy rovesnícki mediátori úspešne zvládli . Už tu nebol každý sám za seba, boli jeden tím. Piatakov usmernili deviataci, ôsmaci sa pridali k šiestakom. Boli k sebe pozorní, všímaví a veľa, veľa, veľa sme sa rozprávali.....a to je čaro týchto stretnutí,...

—————

19.05.2022 19:44

3. stretnutie - Program rovesníckej mediácie v ZŠ Sládkovičova ako prevencia

Štátna školská inšpekcia medzi TOP 10 preventívnych odporúčaní proti šikanovaniu na školách zaradila aj odporúčanie eliminovať preventívnymi opatreniami výskyt rizikového správania sa žiakov. Ako jednu z účinných stratégii označila zavedenie programu rovesníckej mediácie. ZŠ Sládkovičova...

—————

05.04.2022 20:17

2. stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ Sládkovičova Ružomberok

„Som empatická, tolerantný, viem počúvať druhých, chcem riešiť konflikty, viem byť rovnostranná,...“ takto opísali motiváciu stať sa rovesníckymi mediátormi žiaci zo ZŠ Sládkovičova v Ružomberku. Po dvojročnej prestávke sme sa stretli opäť, aby sme pokračovali tam, kde sme...

—————

06.02.2020 22:38

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sládkovičova Ružomberok

Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie. Závery tímu Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť...

—————

31.10.2019 19:05

1. stretnutie s pedagógmi v Ružomberku

1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia. Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy,...

—————