ZŠ Ružomberok (Sládkovičova)

06.02.2020 22:38

1. stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ Sládkovičova Ružomberok

Cieľom stretnutia v ZŠ Sládkovičova Ružomberok bolo vzájomne sa spoznať, dohodnúť si pravidlá, naštartovať proces dôsledného pozorovania a trénovať kľúčové pravidlo – aktívne počúvanie. Závery tímu Dobrý tím: počúvať sa, spolupracovať, rešpekt, pomáhať si, rozmýšľať, podporovať sa, vyjadriť...

—————

31.10.2019 19:05

1. stretnutie s pedagógmi v Ružomberku

1. stretnutie s pedagogickými a odbornými zamestnancami Základnej školy na Sládkovičovej ulici v Ružomberku sa nieslo v príjemnej atmosfére od samého začiatku vzdelávacích aktivít na tému Školská a rovesnícka mediácia. Začlenenie programu rovesníckej mediácie ako preventívneho programu školy,...

—————