ZŠ s MŠ Podolinec

1. stretnutie k školskej mediácii v ZŠ s MŠ v Podolinci

02.09.2019 17:46
Základná škola s materskou školou v Podolinci pod vedením Silvii Oleníkovej sa v školskom roku 2019/2020 rozhodla zaviesť program rovesníckej mediacie do svojho výchovno-vzdelávacieho procesu. Reflektuje tak odporúčania Štátnej školskej inšpekcie zverejnené v Správe o stave a úrovni...