ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

18.01.2019 22:45

Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

  Aktívne počúvanie, hľadanie rôznych uhlov pohľadu, empatia, neverbálna komunikácia, rozhodovanie - témy, ktoré boli súčasťou aktivít supervízneho stretnutia s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Obsah bol prispôsobený nácviku nielen nácviku mediačných...

—————

26.05.2018 21:38

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

  3. supervízne stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka bolo zamerané na pripomenutie si zásad zmierňovania napätia v triedach a využívania možnosti rovesníckych mediátorov pomáhať spolužiakom v konfliktných situáciách. Kľúčovou zručnosťou je pritom schopnosť predvídať v odpozorovaných situáciách...

—————

29.10.2017 00:00

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Prvé stretnutie s  rovesníckymi mediátormi zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa uskutočnilo ešte v roku 2013. Vtedajší siedmaci, ôsmaci a deviataci sú už dnes stredoškoláci a mediačné zručnosti, ktoré sme veľmi starostlivo trénovali, si odniesli so sebou na rôzne stredné...

—————

01.06.2017 21:18

Miesto mediácie v školách

Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii, hovoríme viacerých...

—————

28.02.2015 20:40

Supervízne stretnutie s rovesníkymi mediátormi

Obľúbenosť žiaka v triednom kolektíve, Význam rôznorodosti, Naše priania a možnosti ich napĺňanian boli hlavné témy ďalšieho stretnutia s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Na úvod sme si pripomenuli, prečo sú rovesnícki mediátori v prostredí škôl tak...

—————

26.02.2015 16:36

Rovesnícka mediácia - tréning

Obľúbenosť žiaka v triednom kolektíve, Význam rôznorodosti, Naše priania a možnosti ich napĺňanian boli hlavné témy ďalšieho stretnutia s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Na úvod sme si pripomenuli, prečo sú rovesnícki mediátori v prostredí škôl tak...

—————

17.03.2014 13:40

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Rejč

Keď som si prečítala túto otázku spomenula som si na všetkých učiteľov, ktorí hovorili: ,, Rešpektujte ma a buďte ticho! Som starší/ia než vy!“ alebo ,,Sme dve v triede a vy stále rozprávate! Rešpektujte, že sme v triede!“. Vôbec to nie je tak, ako si to učitelia myslia. Niektorí žiaci sa učia...

—————

16.03.2014 13:38

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Karin

Karin - Rešpekt je prejav vážnosti a úcty človeka voči inému človeku. Myslím si, že ak by sa ľudia navzájom nerešpektovali, celá spoločnosť by upadala. Nikto by nemal úctu voči starším, skúsenejším, múdrejším. My ako deti máme mať úctu voči učiteľom, rodičom, starším ľuďom.  Ako...

—————

15.03.2014 13:35

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Adam

Keď som túto tému dostal moje pocity boli zmiešané. Prečo? No viete, učitelia sú pre nás žiakov druhého stupňa niekedy takí a niekedy takí. Ale jednoznačne si zaslúžia rešpekt kvôli týmto dôvodom:  1. Sú to ľudia, ktorí sa snažia nás naučiť čo najviac zo svojich vlastných skúseností. 2. Síce...

—————

09.02.2014 20:38

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi

Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej mediácie...

—————