ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice

Stretnutie s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

18.01.2019 22:45
  Aktívne počúvanie, hľadanie rôznych uhlov pohľadu, empatia, neverbálna komunikácia, rozhodovanie - témy, ktoré boli súčasťou aktivít supervízneho stretnutia s rovesníckymi mediátormi v ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Obsah bol prispôsobený nácviku nielen nácviku mediačných...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

26.05.2018 21:38
  3. supervízne stretnutie v ZŠ Alexandra Dubčeka bolo zamerané na pripomenutie si zásad zmierňovania napätia v triedach a využívania možnosti rovesníckych mediátorov pomáhať spolužiakom v konfliktných situáciách. Kľúčovou zručnosťou je pritom schopnosť predvídať v odpozorovaných situáciách...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

29.10.2017 00:00
Prvé stretnutie s  rovesníckymi mediátormi zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach sa uskutočnilo ešte v roku 2013. Vtedajší siedmaci, ôsmaci a deviataci sú už dnes stredoškoláci a mediačné zručnosti, ktoré sme veľmi starostlivo trénovali, si odniesli so sebou na rôzne stredné...

Miesto mediácie v školách

01.06.2017 21:18
Hlavnými činiteľmi výchovnovzdelávacieho procesu sú žiak, učiteľ a rodič. Pri ich vzájomnej komunikácii vznikajú zaujímavé, mnohokrát neštandardné situácie. Tie vytvárajú mediačné možnosti a snahu o predchádzanie, alebo o zmierenie konfliktu. Ak hovoríme o školskej mediácii, hovoríme viacerých...

Supervízne stretnutie s rovesníkymi mediátormi

28.02.2015 20:40
Obľúbenosť žiaka v triednom kolektíve, Význam rôznorodosti, Naše priania a možnosti ich napĺňanian boli hlavné témy ďalšieho stretnutia s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Na úvod sme si pripomenuli, prečo sú rovesnícki mediátori v prostredí škôl tak...

Rovesnícka mediácia - tréning

26.02.2015 16:36
Obľúbenosť žiaka v triednom kolektíve, Význam rôznorodosti, Naše priania a možnosti ich napĺňanian boli hlavné témy ďalšieho stretnutia s rovesníckymi mediátormi ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach.  Na úvod sme si pripomenuli, prečo sú rovesnícki mediátori v prostredí škôl tak...

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Rejč

17.03.2014 13:40
Keď som si prečítala túto otázku spomenula som si na všetkých učiteľov, ktorí hovorili: ,, Rešpektujte ma a buďte ticho! Som starší/ia než vy!“ alebo ,,Sme dve v triede a vy stále rozprávate! Rešpektujte, že sme v triede!“. Vôbec to nie je tak, ako si to učitelia myslia. Niektorí žiaci sa učia...

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Karin

16.03.2014 13:38
Karin - Rešpekt je prejav vážnosti a úcty človeka voči inému človeku. Myslím si, že ak by sa ľudia navzájom nerešpektovali, celá spoločnosť by upadala. Nikto by nemal úctu voči starším, skúsenejším, múdrejším. My ako deti máme mať úctu voči učiteľom, rodičom, starším ľuďom.  Ako...

Prečo si učiteľ zaslúži rešpekt - Adam

15.03.2014 13:35
Keď som túto tému dostal moje pocity boli zmiešané. Prečo? No viete, učitelia sú pre nás žiakov druhého stupňa niekedy takí a niekedy takí. Ale jednoznačne si zaslúžia rešpekt kvôli týmto dôvodom:  1. Sú to ľudia, ktorí sa snažia nás naučiť čo najviac zo svojich vlastných skúseností. 2. Síce...

Supervízne stretnutie s rovesníckymi mediátormi

09.02.2014 20:38
Potreba získania nových zručností učiteľov a žiakov pre riešenie konfliktov, poznanie faktorov ovplyvňujúcich klímu v triede, ale aj prevencia rizikového správania viedli vedenie ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Košiciach k záujmu realizovať program školskej a rovesníckej mediácie...